Zarząd Województwa Pomorskiego


Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 październiku 2018 roku. Nowy Zarząd Województwa Pomorskiego został ustanowiony przez pomorski sejmik 26 listopada 2018 roku. Tworzą go: marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałkowie Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski oraz dwaj członkowie – Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

 

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Ponownie wybrany na marszałka województwa pomorskiego, 26 listopada 2018 r. W poprzednich kadencjach Sejmiku Województwa Pomorskiego sprawował funkcję wicemarszałka (od października 2005 roku), a następnie marszałka (od 22 lutego 2010 roku).

Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a także trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarnia, a od 1998 roku jest radnym sejmiku województwa. W latach 1998-2002 był przewodniczącym komisji rewizyjnej, a w latach 2002-2005 – przewodniczącym komisji strategii rozwoju i polityki przestrzennej.

 
Czytaj więcej

 

 

Wiesław Byczkowski
wicemarszałek województwa pomorskiego, radny

Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Z samorządem związany od 1994 roku. Pełnił funkcję wiceprezydenta Gdyni (w latach 1994-1998) i wiceprzewodniczącego rady miasta. Był prezesem Związku Miast i Gmin Morskich  (w latach 1994-2000), delegatem i przewodniczącym komisji rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego (w latach 1994-1998), a także uczestnikiem prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni (w latach 1994-1998). W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej

Józef Sarnowski
członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radny

Józef Sarnowski

Urodzony w 1950 r. w Raciniewie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 2006-2014 radny powiatu nowodworskiego. Był też dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz  prezesem "Polan" Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych w Gdańsku. W poprzedniej kadencji był Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, członkiem Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radny z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czytaj więcej

 

   

Ryszard Świlski
wicemarszałek województwa pomorskiego, radny

 

Urodzony w 1971 roku w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja: samorząd terytorialny. W latach 1994-1998 radny miasta Pruszcza Gdańskiego – wiceprzewodniczący rady miasta. W latach 1998-2002 radny powiatu gdańskiego – przewodniczący rady powiatu. Od 2002 roku do 2005 roku radny powiatu gdańskiego – wicestarosta powiatu, a następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej

Agnieszka Kapała-Sokalska
członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radna

Zdjęcie:Agnieszka Kapała-Sokalska

 

Urodzona w 1983 r. Jest adwokatem. Jest też szkoleniowcem i społecznikiem zaangażowanym w wiele inicjatyw edukacyjnych i pomocowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego (m.in. Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych i Program Edukacyjny Pomorskiej Izby Adwokackiej). Jest autorką licznych publikacji popularyzujących wiedzę prawną, zamieszczanych na łamach prasy codziennej i fachowej. W 2016 i 2018 r. nominowana w konkursie Prawnik Pro Bono Roku oraz w 2018 i 2019 roku w konkursie Kobieta Adwokatury. Jest członkinią .Nowoczesnej.

Czytaj więcej

 

Z prac zarządu i sejmiku