Zarząd Województwa Pomorskiego

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się w listopadzie 2014 roku. Nowy Zarząd Województwa Pomorskiego został ustanowiony przez pomorski sejmik 2 grudnia 2014 roku. Tworzyli go: marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałkowie Wiesław Byczkowski i Krzysztof Trawicki oraz dwaj członkowie: Hanna Zych-Cisoń i Ryszard Świlski.

Mieczysław Struk,
marszałek województwa pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

2 grudnia 2014 roku wybrany ponownie na marszałka województwa pomorskiego. W poprzednich kadencjach Sejmiku Województwa Pomorskiego sprawował funkcję wicemarszałka (od października 2005 roku), a następnie marszałka (od 22 lutego 2010 roku).

Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a także trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarnia, a od 1998 roku jest radnym sejmiku województwa. W latach 1998-2002 był przewodniczącym komisji rewizyjnej, a w latach 2002-2005 – przewodniczącym komisji strategii rozwoju i polityki przestrzennej. 
Czytaj więcej

 

Wiesław Byczkowski
wicemarszałek województwa pomorskiego, radny

Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Z samorządem związany od 1994 roku. Pełnił funkcję wiceprezydenta Gdyni (w latach 1994-1998) i wiceprzewodniczącego rady miasta. Był prezesem Związku Miast i Gmin Morskich  (w latach 1994-2000), delegatem i przewodniczącym komisji rewizyjnej w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego (w latach 1994-1998), a także uczestnikiem prac nad Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego oraz Gdyni (w latach 1994-1998). W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej

Krzysztof Trawicki
wicemarszałek województwa pomorskiego, radny

Urodzony 24 maja 1955 roku w Kątach Wrocławskich. Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Pełnił funkcje przewodniczącego rady gminy, 3-krotnie wójta gminy, członka zarządu powiatu oraz zasiadał w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Był także Posłem na Sejm RP II Kadencji. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Związku Gmin Pomorskich, jest prezesem Zarządu Gminnego oraz wiceprezesem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. W latach 1992-1996 oraz obecnie od 2008 r. jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu. 

Czytaj więcej

Ryszard Świlski
członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radny

Urodzony w 1971 roku w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja: samorząd terytorialny. W latach 1994-1998 radny miasta Pruszcza Gdańskiego – wiceprzewodniczący rady miasta. W latach 1998-2002 radny powiatu gdańskiego – przewodniczący rady powiatu. Od 2002 roku do 2005 roku radny powiatu gdańskiego – wicestarosta powiatu, a następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Czytaj więcej

Paweł Orłowski
członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Zdjęcie: Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprezydent Sopotu w latach 2006-2010, Poseł na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego/Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. od 2016. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem Honorowym Związku Miast Polskich (2014), Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (Norwegia, 2012).

Czytaj więcej

 

Z prac zarzadu i sejmiku