Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Zakończono nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych

Zakończono nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych

Szkolnictwo zawodowe

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upłynął w dniu 15 września 2017 r. Informujemy, że do Departamentu Edukacji i Sportu wpłynęło ponad 1416 wniosków.

Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.