Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Edukacja-przyszlosci.jpg Z myślą o przyszłości Europy. Debata edukacyjna o wyzwaniach stojących przed polską szkołą

Z myślą o przyszłości Europy. Debata edukacyjna o wyzwaniach stojących przed polską szkołą

Fot. pixabay.com
25.01.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
25.01.2022

Czy polska szkoła jest przygotowana na wyzwania przyszłości? O tym rozmawiać będą uczestnicy konferencji Edukacja dla przyszłości Europy: naukowców, pedagogów, nauczycieli, rodziców i dzieci. Wydarzenie zostanie zorganizowane w środę, 26 stycznia 2022 r. w formule hybrydowej, a udział w nim będzie możliwy po zarejestrowaniu.

W Dniu Europy, 9 maja 2021 r. została zainaugurowana Konferencja w sprawie przyszłości Europy, będąca serią debat i dyskusji prowadzonych z obywatelami i organizacjami pozarządowymi, a dotyczących wyzwań stojących przed Unią Europejską. Jej celem jest ustalenie unijnych priorytetów działania na kolejne lata. Wśród wyodrębnionych obszarów tematycznych, wokół których toczy się ogólnoeuropejska dyskusja, jest także obszar nazwany Edukacja, kultura, młodzież i sport w Europie.

Polska szkoła i globalne wyzwania

Przed polską szkołą stoi obecnie bardzo dużo wyzwań. Trudnym czasem dla szkoły jest choćby globalna pandemia.

– Trzeba jednak pamiętać, że oprócz pandemii są inne też ważne globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy migracje. To problemy, które rozwiązać możemy tylko wspólnie. I tutaj widzę największe zadanie dla edukacji. To dzisiejsi uczniowie za chwilę będą się mierzyć z tymi wyzwaniami – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Warto więc postawić pytanie: czy polska szkoła jest do tego przygotowana?

– Na pewno była na tej drodze, ale została z niej zawrócona z chwilą wprowadzenia w ostatnich latach kolejnych trudnych i nieadekwatnych do potrzeb zmian. Wiele międzynarodowych badań wskazywało na bezprecedensowy sukces edukacji w Polsce w latach 2000-2015. Zmniejszyła się różnica poziomu osiągnięć edukacyjnych pomiędzy małymi ośrodkami a dużymi miastami. Polscy nastolatkowie znaleźli się w czołówce międzynarodowych badań kompetencji. Dużą część tego sukcesu zawdzięczaliśmy nauczaniu nastawionemu na kształtowanie samodzielności, kreatywności i współpracy – zaznacza marszałek Struk. – W zamian zaś zaproponowano młodzieży wiedzę daleką od współczesnych wymagań. Na przykład w historii nadmiar faktografii, zamiast samodzielnego myślenia, gotowe tezy oceniające zdarzenia. Do tego lex Czarnek, bardzo kontrowersyjne propozycje, wręcz naruszające Konstytucję – dodaje.

Edukacja jako szansa dla kolejnych pokoleń

W ramach debat o przyszłości Europy w środę, 26 stycznia 2022 r. w godz. 12.00-14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku zostanie zorganizowana konferencja Edukacja dla przyszłości Europy. Wydarzenie to służyć ma włączeniu się Pomorza do rozmów o przyszłości naszego kontynentu i ukazaniu edukacji jako uniwersalnego narzędzia, dającego szanse na wprowadzenie kolejnych pokoleń w świat regionalnych, narodowych i europejskich wartości

Udział w konferencji możliwy jest po zarejestrowaniu. Link do rejestracji: https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/942231?newtest=Y&lang=pl

Wydarzenie będzie miało charakter moderowanej debaty panelowej z możliwością zabrania głosu w dyskusji zarówno przez osoby bezpośrednio przysłuchujące się debacie, jak i przez osoby uczestniczące w wydarzeniu w trybie zdalnym za pośrednictwem internetu.

Moderatorem konferencji będzie Jacek Naliwajek – dziennikarz i podcaster, w latach 1994-2019 związany z Radiem Gdańsk, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, menadżer oświaty

Tematy wystąpień:

Edukacja a kultura – budowanie tożsamości na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – socjolog, antropolog i historyk, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Instytutu Kaszubskiego

System edukacji – między centralizacją a decentralizacją, rola państwa i/a rola jednostek samorządu terytorialnego
Katarzyna Hall – była minister edukacji narodowej, nauczycielka matematyki, publicystka i działaczka oświatowa, założycielka Gdańskiego Liceum Autonomicznego, prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja

Kompetencje przyszłości – rola edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej w kształtowaniu młodego pokolenia z perspektywy przedsiębiorcy
Maciek Borówka – prezes Zarządu Tapptic Polska, twórca programu stypendialno-edukacyjnego dla młodych Akademia Alkantara

Rola edukacji w przyszłej Europie – perspektywa rodziców
Marek Smolski – przedstawiciel rodziców, uczestnik Gdańskiego Forum Edukacyjnego, a na co dzień tata nastolatka kończącego obecnie szkołę podstawową, zawodowo: specjalista w zakresie systemów zarządzania

Rola edukacji w przyszłej Europie – perspektywa młodego pokolenia
Jakub Hamanowicz – uczeń III klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, członek Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.