Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

XXIII edycja Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

XXIII edycja Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 1 grudnia 2017 roku, w Europejskim Centrum Solidarności.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/w zakładce: „regulamin nagrody”.

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 6 listopada 2017r. Do tego dnia, do godziny 16:00 wszystkie wnioski (również składane drogą pocztową) muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39, e-mai: biuro@fundacjarc.org.pl

Szczegółowych informacji udziela:

Zofia Zelez-Richert, tel. 58 344 40 39 , mail: zofia.richert@fundacjarc.org.pl

Do pobrania:

Ogłoszenie konkursu

Wniosek nominacyjny