Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych oraz uroczystości z okazji 100-lecia istnienia Związku

XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych oraz uroczystości z okazji 100-lecia istnienia Związku

 

Na zaproszenie Prezesa Oddziału Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Pana Stanisława Skrzypskiego, przybyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Wicemarszałek Pan Paweł Orłowski, Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz, Przewodniczący Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego kpt. w stanie spoczynku Henryk Bajduszewski, prof. Adam Czesław Dobtoński – Wiceprezes Zarządu Głównego ZIW, Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Ryszard Storczyk, mjr Tomasz Rakowski przedstawiciel 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, Pan Andrzej Pastuszka Prezes Firmy ACTIVIA, Pan Waldemar Niemunis Prezes F.H.U. „JANUS”, oraz delegaci.

Podczas XVIII Zjazdu odbyły się wybory do władz i organów Zarządu Okręgowego ZIW

Zjazd stał się także okazją do uhonorowania zaproszonych gości oraz członków Związku Złotymi Krzyżami 100 lecia ZIW, srebrną odznaką honorową ZIW i wyróżnieniami.

Ostatecznie dokonano wyboru:

Prezesem ZIW ponownie został wybrany Pan Stanisław Skrzypski. Jego zastępcami zostali Pan Eugeniusz Konarski i Pan Jerzy Wiśniewski, a sekretarzem Pani Maria Niemunis.