Edukacja i sport
Dzieci bawiące się w żłobku

Wspieramy pomorskie maluchy i ich rodziców. Prawie 500 tys. zł dla żłobka w Studzienicach

Fot. źródło: Adobe Stock
05.02.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
05.02.2021

Dzięki unijnej dotacji na terenie gminy Studzienice powstanie nowy żłobek. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał umowę o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia.

To pierwsza umowa o dofinansowanie projektu w ramach ostatniego konkursu na opiekę żłobkową, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Szansa na powrót rodziców do pracy

Prawie 500 tys. zł unijnej dotacji przeznaczone zostanie na zakup niezbędnego wyposażenia, rekrutację dzieci oraz bieżące funkcjonowanie żłobka w gminie Studzienice. Powstałe w ten sposób 20 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi ułatwi ich rodzicom powrót do pracy oraz pogodzenie życia zawodowe z rodzinnym.

– Pierwsze etapy edukacji są bardzo istotne w rozwoju każdego malucha – mówi Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. – Do tej pory dzięki wsparciu środków unijnych udało się utworzyć w województwie pomorskim ponad 1600 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie przeznaczone na ten cel przekroczyło kwotę 36 mln zł.

Wkrótce realizacja kolejnych projektów

Pod koniec 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 46 projektów o wartości ponad 56,5 mln zł. Po zawarciu stosowanych umów, dzięki tym projektom na Pomorzu powstanie kolejnych 2063 miejsc w żłobkach.

– Widzimy, że miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wciąż jest za mało. Dlatego samorząd województwa pomorskiego wspiera rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszego regionu. Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowane na ten cel to realne możliwości wzrostu aktywizacji zawodowej rodziców, którzy chcą powrócić na rynek pracy – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.