Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/326812068_2253103978204608_4119743791669177871_n.jpg Weź udział w 31. finale WOŚP i pomóż pacjentom chorym na sepsę

Weź udział w 31. finale WOŚP i pomóż pacjentom chorym na sepsę

Sprzęt od WOŚP w spółce Copernicus. Fot. materiał prasowy szpitala
25.01.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
25.01.2023

Podczas tegorocznego jubileuszowego finału WOŚP w najbliższą niedzielę, 29 stycznia 2023 r. w Polsce pracować będzie około 120 tys. wolontariuszy w ponad 1600 sztabów w kraju i na świecie. W Gdańsku pieniądze zbierać będzie kilkuset wolontariuszy w 18 sztabach. Ponadto, licytacje odbywają się też w Internecie. Wieczorem odbędzie się tradycyjne Światełko do nieba.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wolontariusze WOŚP, na podstawie posiadanego identyfikatora, 29 stycznia będą mogli podróżować bezpłatnie pociągami SKM oraz Polregio kursującymi na terenie województwa. W pociągach będą też kwestować wolontariusze.

Na co pójdą pieniądze?

Hasło tegorocznego finału brzmi: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! Dlaczego sepsa? To zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Według badań sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że w 2017 r. sepsa wystąpiła u 49 mln ludzi na świecie, a 11 mln zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 mln), a w populacji do 5. r. ż. sepsa była przyczyną 2,9 mln zgonów. W Polsce nie ma krajowego rejestru, zatem nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto, w raporcie NIK z 2018 r. na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Ważna każda godzina

Dla przeżycia chorego z sepsą kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia, najlepiej w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagrożeń. W ten sposób umożliwi lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Na co pójdą zebrane środki?

Z zebranych pieniędzy mają być kupione:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF,
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności,
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego,
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych,
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń,
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Ile do tej pory zebrała WOŚP?

W ciągu 30. finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,75 mld zł. Za te środki kupiono ponad 69 tys. urządzeń. Z aparatury medycznej i niemedycznego wyposażenia przekazanego przez WOŚP od 1993 r. korzystają też tzw. szpitale marszałkowskie, które do tej pory otrzymały aparaturę medyczną o wartości ponad 32 mln zł. W 2022 r. otrzymały aparaturę medyczną i wyposażenie o wartości prawie 2,4 mln zł. Najwięcej w ubiegłym roku zyskał Copernicus.

– Spółka Copernicus otrzymała sprzęt za 1,3 mln zł. Dla przykładu Szpital św. Wojciecha wzbogacił się o m.in.: respiratory, a Szpital im. M. Kopernika dostał m.in.: laser, mobilny system endoskopii, wiertarkę laryngologiczną z nożem i neuromonitoring – wylicza Katarzyna Brożek, rzeczniczka spółki.

Szpitale Pomorskie zyskały aparaturę medyczną za ponad 560 tys. zł. Szpital św. Wincentego a Paulo dostał system mobilnej endoskopii, mikroskop, leżanki i lampy czołowe, Szpital im. PCK dostał leżankę, a Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie otrzymał system mobilnej endoskopii i leżanki, a Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych – leżanki. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku za ponad 450 tys. zł dostał m.in.: system diagnostyki zaburzeń przedsieonkowy, otoemisję akustyczną, audiometr impedancy i urządzenia do badania potencjałów wywołanych – ABR. A SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku za prawie 30 tys. zł zyskała torbę pediatryczną.

Pomoc płynie z całego świata

Zbiórka funduszy na rzecz WOŚP odbywa się też poza granicami kraju w prawie 90 zarejestrowanych sztabach. Poza Polską pieniądze można będzie wrzucić do puszek m.in. w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Indonezji.

Zbiórka też w Internecie

Z uwagi na trwającą pandemię, większość zbiórek odbywa się w Internecie. Pieniądze na rzecz WOŚP można wpłacić m.in. za pośrednictwem strony wosp.pl, Facebooka WOŚP, wrzucić do eSkarbonki, wysłać SMS o treści SERCE na numer 75 565. Każdy może też wziąć udział w licytacjach.

 

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.