Na żywo będzie można go śledzić na profilu facebookowym Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej o godz. 18.00.

O kryzysie gospodarki wodnej

Projekt „Szmery morskie” jest kontynuacją poszukiwań tematów związanych z kryzysem ekologicznym, zmianami klimatycznymi oraz wpływem człowieka na środowisko. To próba usytuowania natury w centrum. – Podczas rezydencji przedmiotem moich artystycznych poszukiwań była woda. Obecnie nad Polską (i światem) ciąży zagrożenie poważnej zmiany klimatycznej, która jest związana z ociepleniem klimatu oraz postępującym wysychaniem wód gruntowych, jezior i rzek – mówi Pamela Leończyk. Instalacja performatywna, która powstała to efekt zbierania dźwięków, obrazów wody, które następnie poddane zostały elektronicznemu przetworzeniu. – Przestrzeń instalacji jest przepełniona dźwiękami fal, nadmorskich ptaków oraz w warstwie wizualnej nagraniami przebitek: wody, nieba, światła i cienia. Ważnym elementem doświadczenia jest budowanie narracji za pomocą wrażeń świetlnych. W tak zbudowanej przestrzeni dźwiękowo-wizualnej pojawią się nagrania rozmów z mieszkańcami Ustki. – Planuję stworzyć przestrzeń rozmowy o postępującym kryzysie gospodarki wodnej w Polsce. W niedalekiej przyszłości woda może być produktem luksusowym. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie Polskę, w której dostęp do wody jest limitowany, a jej koszt wyższy niż paliwo? – wyjaśnia Leończyk.

O artystce

Pamela Leończyk – reżyserka, performerka, autorka instalacji performatywnych. Studiuje reżyserię teatralną na warszawskiej Akademii Teatralnej. Jest absolwentką Wiedzy o Teatrze oraz Performatyki Przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka Laboratorium Nowego Teatru organizowanego przez Teatr Nowy Proxima w Krakowie. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2020. Laureatka Międzynarodowego konkursu na realizację instalacji artystycznej Animatus. Rezydentka programu Doświadczanie zmysłami organizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Jej prace artystyczne były pokazywane podczas festiwalu FIST w Belgradzie. Jej spektakl „Ciało proces” został nagrodzony Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych OFTeN. Spektakl „Mironlandia” z udziałem powstańców warszawskich, który reżyserowała w tandemie z Aleksandrą Skorupą został zakwalifikowany do festiwalu The Best Off na najlepszy spektakl nieinstytucjonalny. Uczestniczyła w projektach międzynarodowych organizowanych przez Platform European Theater Academy w Cesis (Łotwa), gdzie zrealizowała spektakl site-specific „Free the monument”. W Salzburgu we współpracy z grupą reżyserów europejskich przygotowała spektakl „Poor Rich Europe”. Laureatka stypendium artystycznego prezydenta Suwałk.