Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Zgłębiali tajniki handlu online

Zgłębiali tajniki handlu online

Wizyta uczniów ZSP nr 3 w Malborku na targach branżowych eHandel

Na targach uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy poznawali tajniki sztuki sprzedaży przez Internet, spotkali doświadczonych praktyków z branży e-marketingu, wysłuchali prezentacji ponad 30 ekspertów z branży ehandlu oraz zapoznali się z ofertą prezentowaną na licznych stoiskach. Mieli również okazję zapoznania się z informacjami na temat pozycjonowania stron i produktów  oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w e-biznesie.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z targetowaniem, polegającym na selekcji konsumentów przez reklamodawców oraz content marketingiem, czyli  strategią pozyskiwania potencjalnych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści skierowanych do ściśle sprecyzowanej grupy odbiorców.

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)

Więcej o wizycie na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.