Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/B-18.jpg Wiemy, kto został Nauczycielem Pomorza Roku 2023. W święto edukacji odbyła się gala finałowa konkursu

Wiemy, kto został Nauczycielem Pomorza Roku 2023. W święto edukacji odbyła się gala finałowa konkursu

Anna Rzepa – Nauczyciel Pomorza Roku 2023. Fot. Karol Stańczak
14.10.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
14.10.2023

Była to ósma edycja konkursu, w ramach którego wyłoniony został Nauczyciel Pomorza, czyli wybitny pedagog zaangażowany w pracę zawodową, który swoje umiejętności i czas poświęca nie tylko szkole, ale także społeczności lokalnej. W tym roku zwyciężyła Anna Rzepa z III LO w Gdyni.

Gala finałowa konkursu Nauczyciel Pomorza została zorganizowana 14 października 2023 r. w siedzibie Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W uroczystościach wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt.

Marszałek Mieczysław Struk z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowych życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

– Nauczyciele pełnią ważną misję. Nie tylko przekazują wiedzę, ale wprowadzają młodych ludzi w świat wartości i pomagają im zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Bez pełnych pasji nauczycieli nie sposób budować otwartego i demokratycznego społeczeństwa – mówił marszałek. – Szkoła to pierwsza i najważniejsza przestrzeń kształtująca młode pokolenia. Szkoła powinna zapewniać warunki do rozwoju kreatywności i poczucia własnej wartości. Taki model szkoły może zaistnieć tylko przy współudziale nauczycieli wolnych od presji politycznej, biurokratycznej i ekonomicznej, nauczycieli nagradzanych i docenianych za swoją ciężką pracę.

.

Kto zwyciężył w tym roku?

W tegorocznej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza zgłoszono 54 kandydatów. Aby wziąć w nim udział należało wykazać się dużymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także aktywną działalnością społeczną.

– Spośród licznych zgłoszeń z całego województwa, Komisja Konkursowa wybrała dziesiątkę finalistów. Nauczycieli wyjątkowych, w pełni zaangażowanych w swoją pracę i dzielących się własnymi pasjami z podopiecznymi. Nauczycieli kreatywnych i nietuzinkowych, którzy swoje umiejętności i czas poświęcają nie tylko szkole, ale również społeczności lokalnej, a wiedzę chętnie przekazują innym pedagogom – zaznaczył Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Tytułem Nauczyciel Pomorza Roku 2023 uhonorowana została Anna Rzepa – nauczycielka oraz koordynatorka pracowni projektów uczniowskich 3LAB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Anna Rzepa posiada 30-letni staż pracy. Jest autorką i koordynatorką projektów mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w procesie edukacji, wyzwalających kreatywność zachowań i samodzielność myślenia. Jednym z tych projektów był 3 CLASS, czyli platforma pomocy online w nauce i rozwijania własnych pasji. W ramach autorskiego projektu historyczno-naukowego wyjeżdżała z uczniami m.in. do Parlamentu Europejskiego, a we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną zorganizowała pierwszą edukacyjną symulację pobytu na Księżycu. Ponadto, jest wolontariuszką w radzie programowej i edukacyjnej fundacji UA (United all) oraz ambasadorką Edukacji Kosmicznej ESERO Polska, powstałej z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Swoimi działaniami Anna Rzepa przyczynia się do sukcesów i szczególnych osiągnięć uczniów. Do tej pory 260 jej podopiecznych zdobyło tytuły laureata lub finalisty w międzynarodowych i krajowych konkursach i olimpiadach.

– To ważne, kiedy praca nauczyciela jest dostrzegana, zwłaszcza przez uczniów. Tym bardziej jestem dumna z tego wyróżnienia. Dziękuję za tę nagrodę, a przede wszystkim dziękuję za zaufanie, że mogę realizować swoje edukacyjne pomysły – mówiła Anna Rzepa.

 

Zwyciężczyni konkursu, oprócz tytułu Nauczyciela Pomorza, otrzymała okolicznościową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody pieniężne otrzymało również czworo wyróżnionych:

 • Elżbieta Ambo – nauczycielka informatyki, techniki i współorganizowania kształcenia uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi,
 • Agata Bartoszek – nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku,
 • Grzegorz Borecki – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku,
 • Joanna Ewa Kąkol – nauczycielka edukacji przedszkolnej z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chmielnie.

Wszyscy finaliści konkursu, w tym także:

 • Tomasz Dobrowolski – nauczyciel edukacji przedszkolnej i dyrektor z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 „Zamek Skarbów” w Słupsku,
 • Karolina Hapka-Kiedrowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, etyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowawczyni świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku,
 • Elżbieta Grażyna Pryczkowska – nauczycielka języka kaszubskiego i dyrektorka ze Szkoły Podstawowej w Tuchomiu,
 • Paulina Wąsowicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopedka z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach,
 • Małgorzata Zauliczna – nauczycielka języka angielskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

otrzymali dyplomy i upominki.

.

Nagrody z okazji ćwierćwiecza samorządu

Tegoroczna gala finałowa była też okazją do wręczenia wyróżnień z okazji 25-lecia samorządu województwa pomorskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla edukacji w naszym regionie.

– Są to osoby o niezwykle bogatym dorobku zawodowym. Osoby, które wniosły swój wybitny wkład w kształtowanie polityki oświatowej państwa, w transformację ustroju szkolnego oraz kształtowanie edukacyjnego pluralizmu. Tym samym przyczyniły się do bezprecedensowego sukcesu edukacji samorządowej, Są to także osoby, które jako dyrektorzy i nauczyciele, swój zawód nierozerwalnie związali z pełnieniem szczególnej misji społecznej, czyli przygotowania młodego pokolenia, które będzie potrafiło świadomie wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszego regionu i kraju – wyjaśnił marszałek Mieczysław Struk.

Nagrodę Gryfa Pomorskiego otrzymały 42 osoby, m.in. byli ministrowie edukacji narodowej i podsekretarze stanu: prof. Edmund Wittbrodt, Katarzyna Hall, Franciszek Potulski i Wojciech Książek, wieloletnia Kurator Oświaty i Wychowania w Gdańsku Danuta Kledzik, prezeska Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Elżbieta Markowska, wieloletnia wicedyrektorka Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Irena Pancer oraz przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Rek.

Dodatkowo, podczas gali wyróżniono dwóch uczniów:

 • Mateusza Denysiuka – absolwenta V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, laureata na szczeblu ogólnopolskim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Statystycznej,
 • Olafa Targowskiego – ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, laureata na szczeblu międzynarodowym Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środkowej.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.