Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/350760897_1027895058182045_429417024771381504_n.jpg Wielki dzień pomorskiej nauki. W Słupsku powstał Uniwersytet Pomorski

Wielki dzień pomorskiej nauki. W Słupsku powstał Uniwersytet Pomorski

Fot. materiał prasowy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
02.06.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
02.06.2023

Akademia Pomorska w Słupsku, która ma 54 lata, od 1 czerwca 2023 r. stała się Uniwersytetem Pomorskim. Uczelnia do tej pory otrzymała ponad 37 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów edukacyjnych.

W uroczystości wziął udział m.in. wicemarszałek województw pomorskiego Wiesław Byczkowski.

To już czwarty uniwersytet

Uniwersytet Pomorski, działający do tej pory jako Akademia Pomorska, a wcześniej m.in. pod nazwą Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, skończył właśnie 54 lata. Od 1 czerwca stał się Uniwersytetem Pomorskim. To już czwarta po Uniwersytecie Gdańskim, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Morskim w naszym regionie uczelnia wyższa o randze uniwersytetu. Ten historyczny moment to zwieńczenie wielu lat pracy całej społeczności akademickiej i zupełnie nowy rozdział w życiu uczelni.

– Dla miasta i zmieni słupskiej to nie tylko prestiż, ale też wielka szansa na dalszy rozwój naukowy – mówił rektor uczelni dr hab. inż. Zbigniew Osadowski.

Podkreślił, że zmiana oznacza utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia oraz w ten sposób zachęci młodzież do studiowania w Słupsku.

Z tej okazji gratulacje złożył też wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

– Życzę dalszych sukcesów w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, a co za tym idzie dalszego pomyślnego rozwoju Uniwersytetu Pomorskiego. Niech wszystkie ambitne plany i cele, jakie stawiacie przed sobą, zostaną osiągnięte, dając satysfakcję tak kadrze naukowo-badawczej, jak i studentom – mówił wicemarszałek Byczkowski.

Ponad 37 mln złotych

Uniwersytet Pomorski do tej pory otrzymał od samorządu województwa pomorskiego ponad 37 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Środki w wysokości prawie 19,5 mln zł były przeznaczone na dostosowanie oferty edukacyjnej słupskiej uczelni do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy. Były wydane m.in. na wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Natomiast za prawie 18 mln zł utworzono i wyposażono Pracownię Dydaktyki Klinicznej – Dom pacjenta, Pracownię Symulacyjną Stanów Zagrożenia Życia oraz Pracownię Telerehabilitacji i Monitoringu Opieki Zdrowotnej. Projekt ten był realizowany także na potrzeby GUMedu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.