Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/kids-1093758_1920.jpg Więcej zajęć pozalekcyjnych w pomorskich podstawówkach

Więcej zajęć pozalekcyjnych w pomorskich podstawówkach

Fot. Pixabay.com
27.11.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
27.11.2023

Prawie 25 szkół podstawowych z województwa pomorskiego wprowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Będą to m.in warsztaty psychologiczne, spotkania w centrach nauki i z ekspertami. Wszystko dzięki grantom przyznanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach konkursu Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach.

Pierwsze zajęcia dodatkowe rozpoczną się już w styczniu.

Więcej możliwości

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z warsztatów psychologicznych, organizowane będą wyjazdy do centrów nauki oraz instytucji kultury. Będzie zwiedzanie zakładów pracy, pikniki edukacyjne czy spotkania z ekspertami, np. z obszaru zdrowego odżywiania.

– Projekt stwarza szansę rozwoju każdemu uczniowi – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu. – Liczymy, że bogata oferta wsparcia przygotowana przez szkoły pozwoli każdemu uczniowi znaleźć dla siebie taką, która go zainteresuje i pomoże mu jak najpełniej się rozwinąć – zaznacza Krawiec.

Granty na organizację zajęć pozalekcyjnych zostały przyznane w ramach projektu Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach. W ramach grantów również nauczyciele będą mogli się przeszkolić np. w zakresie skutecznych metod nauczania, neurodydaktyki czy wykorzystania nowoczesnych technologii. W czasie realizacji projektu grantobiorcy, nauczyciele i kadra zarządzająca szkołami będą objęci kompleksową opieką regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli: Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Konkurs grantowy został przeprowadzony w dniach 13-30 października 2023 r., a realizacja działań pozalekcyjnych zakończy się w czerwcu 2025 r.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.