Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/Wiatr-od-morza-2023-baner-scaled.jpg „Wiatr od morza” za rok 2022. Kto zasługuje na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką?

„Wiatr od morza” za rok 2022. Kto zasługuje na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką?

Mat. prasowy WiMBP w Gdańsku
28.02.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
28.02.2023

Do 31 marca 2023 r. przyjmowana są zgłoszenia kandydatur w VI edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Tradycyjnie uhonorowane nią mogą zostaną dokonania pomorskich pisarzy, a także wydawców w kategoriach Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku oraz Całokształt pracy literackiej.

Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego w uznaniu dla twórczej pracy i dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek. Temu wyróżnieniu przyświeca troska o dalszy rozwój regionalnego piśmiennictwa i czytelnictwa, a także podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury.

– Nagrodę przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa, w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia – informuje Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Za co można otrzymać nagrodę?

Nagroda honoruje dokonania w trzech kategoriach: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku oraz Całokształt pracy literackiej (bądź pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa).

  • W kategorii Literacka Książka Roku oceniane będą utwory wydane w 2022 r., należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
  • W kategorii Pomorska Książka Roku oceniane będą publikacje wydane w 2022 r., związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
  • W kategorii Całokształt pracy literackiej oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje: stowarzyszeniom i związkom literackim, redakcjom czasopism literackich, wydawnictwom, wyższym uczelniom humanistycznym, stowarzyszeniom regionalnym, bibliotekom, instytucjom kultury, mediom, a także członkom jury Nagrody.

Każdy podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz załączonym egzemplarzem książki, należy przesłać w terminie do 31 marca 2023 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

Do pobrania:
Regulamin Pomorskiej Nagrody Literackiej (pdf., 558 KB)
Formularz zgłoszeniowy (doc., 116 KB)

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” jest marszałek województwa pomorskiego. Za procedurę konkursową odpowiada Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, natomiast współorganizatorem gali finałowej jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

*  *  *

W październiku 2022 r., podczas gali, która odbyła się w Centrum św. Jana w Gdańsku, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk ogłosił zwycięzców V odsłony Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

Do grona laureatów dołączyła Monika Milewska, której monografia „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL”, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy wybrana została Literacką Książką Roku. Laur w kategorii „Pomorska Książka Roku” trafił do zespołu redakcyjnego w składzie Janusz Dargacz, Katarzyna Kurkowska i Leszek Molendowski za publikację „Historie gdańskich dzielnic. Tom III: Nowy Port”, wydaną przez wydawnictwo Muzeum Gdańska. Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” za całokształt pracy literackiej otrzymała Anna Czekanowicz.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.