Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kultura
Wiatr od Morza i Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego. Ważne zmiany w regulaminach wyróżnień

Wiatr od Morza i Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego. Ważne zmiany w regulaminach wyróżnień

Marszałek Mieczysław Struk przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w przyznawaniu nagród artystycznych

Podczas VI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni jednogłośnie przejęli zmiany w regulaminie marszałkowskich nagród artystycznych. Chodzi m.in. o nadanie nagrodzie teatralnej patrona – prof. Jana Ciechowicza oraz wyłącznie ze składu jury osób spokrewnionych z nominowanymi.

 

W czasie sesji przyjęto uchwałę w sprawie przyznania pośmiertnie Pawłowi Adamowiczowi Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Radni pojęli też decyzję o przeznaczeniu ponad 1,3 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz zabezpieczeniu 407 tys. zł na ratowanie bazyliki św. Mikołaja.

 

Potrzebne zmiany

Projekt uchwały przedstawił radnym marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Pomorski samorząd od lat jest mecenasem kultury w regionie – mówił marszałek. – Dlatego co roku przyznajemy nagrody w celu wzbogacania oferty kulturalnej oraz promowania najbardziej znaczących przedsięwzięć kulturalnych. Samorząd funduje także stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – podkreślił marszałek Struk.

Po pierwszej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza postanowiono uaktualnić regulamin przyznawania nagrody. Pierwszą zmianą jest wprowadzenie zapisu o wyłączeniu z pracy jury członka, którego kandydatura w danym roku została zgłoszona do nagrody lub jest on spokrewniony lub spowinowacony z kandydatem do nagrody. Ponadto jury może podjąć decyzję o podaniu do publicznej wiadomości nominacji do nagrody.

 

Hołd dla profesora

Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawana jest od 1999 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Honoruje osiągnięcia w dziedzinie teatru, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było województwo pomorskie. Decyzją sejmiku nagroda otrzymała imię patrona, którym został prof. Jan Ciechowicz. – Formuła nagrody została rozszerzona – mówił Mieczysław Struk. – Jest to także wyróżnienie adresowane do młodych, rokujących wielkie nadzieje na przyszłość artystów. A prof. Ciechowicz był życzliwym, pogodnym promotorem i opiekunem studentów – zaznaczył Struk.

Wprowadzenie do regulaminu nagrody tego wyróżnienia jest hołdem dla zmarłego w 2017 r. prof. Jana Ciechowicza. Był on wybitnym teatrologiem, literaturoznawcą oraz wykładowcą gdyńskiego Studium Wokalno-Aktorskiego. Przez wiele lat zasiadał też w kapitule Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.