Edukacja i sport
pedagodzy szkolni podczas gali odbierają nagrody

Wejherowska szkoła dla niesłyszących ma 100 lat. Niezwykła historia jedynego takiego ośrodka

Fot. UMWP

Przygotowują niesłyszące dzieci do życia wśród ludzi słyszących. Są jedyną placówką w Polsce, która uczy swoich wychowanków mówić, a migowy język jest tylko wspomagający. Dziś Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie świętuje 100-lecie istnienie.

Wejherowska szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jedyna taka szkoła w Polsce

Pedagodzy szkoły dla niesłyszących w Wejherowie od stu lat stawiają sobie jeden nadrzędny cel: żeby nauczyć dzieci niesłyszące mowy w celu ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie, w którym stanowią oni niewielki odsetek.

Dyrektorka szkoły dr n. med. Ewelina Lulińska podtrzymuje kształtowane od 1921 r. tradycje szkoły.

– Historycznie obowiązywały dwa systemy edukacji głuchych: francuski, w którym uczono migania i niemiecki, który stawiał na naukę mowy dźwiękowej. Nasz ośrodek powstał równo 100 lat temu, w 1921 r. i korzystał z wzorca niemieckiego. Efekty edukacji przy pomocy mowy dźwiękowej były tak dobre, że prawie 50 lat temu (pomimo sceptycznej postawy ówczesnych władz oświatowych) otworzyliśmy pierwsze w Polsce technikum kreślarskie, a pierwszym niesłyszącym maturzystom wskazaliśmy kolejny cel – studia wyższe. – opowiada dr Ewelina Lulińska. – Ośrodek w Wejherowie słynął z wysokiej jakości kształcenia, dlatego przyjeżdżała tu młodzież z całej Polski. Mieliśmy wychowanków z Krakowa, Zakopanego, Przemyśla, Ełku. Wielu z nich ukończyło studia wyższe, czworo pracuje w ośrodku na stanowisku nauczyciela. Nasze metody były od zawsze nastawione na naukę języka mówionego. Przez wiele lat była to jedyna metoda pracy. Od pewnego czasu wspomagamy się językiem migowym, by ułatwić naukę dzieciom mającym problemy z odczytywaniem wypowiedzi z ust oraz opanowaniem mowy dźwiękowej. Zależy nam na skutecznym nauczaniu, toteż każdy nauczyciel oprócz znajomości metod pracy z niesłyszącym dzieckiem, musi znać przynajmniej podstawy języka migowego – podkreśla dyrektorka ośrodka. I jak dodaje – Ważna jest również atmosfera. Jesteśmy jak rodzina, uczymy się razem, świętujemy razem z rodzicami sukcesy naszych wychowanków, wszyscy chętnie angażują się w szkolne inicjatywy.

Z zajęć z wykwalifikowaną kadrą ośrodka korzysta ponad setka dzieci z Wejherowa i okolic. Ośrodek słynie z licznych sukcesów sportowych swoich wychowanków. Przy szkole jest boisko wielofunkcyjne, a od 2017 r. szkoła cieszy się z nowoczesnej hali sportowej, co pomaga dzieciom i młodzieży rozwijać swoje umiejętności sportowe. Ponadto w ośrodku jest też przedszkole mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju, a od niedawna wychowankami placówki są także dzieci ze spektrum autyzmu.

W prezencie klucze do busa

Uroczystości z okazji setnych urodzin placówki odbyły się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Poprzedziła je msza święta. Nie zabrakło rodziców i przyjaciół, którzy wspierają działalność placówki, a także mieszkańców Wejherowa. W prezencie od samorządu województwa pomorskiego marszałek Struk przekazał placówce busa, którym wychowankowie będą dowożeni na zajęcia oraz czek na 100 tys. zł na kupno pomocy dydaktycznych. Jubileuszowymi nagrodami uhonorowane zostało całe grono pedagogiczne.

– Jest mi niezmiernie miło, że samorząd województwa pomorskiego może wspierać działania tak unikalnego w skali kraju ośrodka. Jest to bowiem jedyna szkoła w Polsce, która uczy mówić dzieci niesłyszące, a nie opiera się tylko na nauce języka migowego. Dzięki temu wychowankowie mają możliwość zrównania swoich szans w dorosłym życiu i na rynku pracy. Dziękuje gronu pedagogicznemu za ogrom pracy, za wysiłek, który wkładają w edukację niesłyszących dzieci i młodzieży, i życzę Wam dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy – mówił podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu szkoły marszałek Mieczysław Struk.

marszałek przekazuje nowego busa szkole

Szkoła z historią

Dziś wejherowski ośrodek to nowoczesna, doposażona i wyremontowana szkoła z bogatą ofertą edukacyjną. Placówka bierze udział w licznych projektach, dzięki czemu dzieciom nie brakuje materiałów edukacyjnych, a zajęcia prowadzone są w nowoczesnych, bogato wyposażonych salach. Dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej wychowankowie z niepełnosprawnościami mogą zdać maturę, nauczyć się zawodu oraz rozwijać swoje pasje i talenty.

Na początku istnienia, w 1921 roku, warunki panujące w szkole były dość mizerne. Brakowało wyposażenia, a internat był skromnie umeblowany. Mimo tych skromnych warunków szkoła osiągała bardzo dobre wyniki dzięki systematycznej i wytrwałej pracy ówczesnych nauczycieli.

9 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły Wejherowo, władze niemieckie rozwiązały umowy z pracownikami zakładu. Po likwidacji szkoły w Wejherowie Niemcy zorganizowali niemiecką szkołę dla głuchych w Bydgoszczy przewożąc tam całe wyposażenie szkoły wejherowskiej. Nastąpiła sześcioletnia przerwa w działalności. W 1946 roku kierownikiem szkoły został były nauczyciel Józef Kamiński. W ciągu dwóch lat własnymi środkami, pracą nauczycieli, wychowawców, dzieci i innych pracowników wyremontowano budynki, które zakład zajmował przed wojną. Cztery lata później powstały pierwsze oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Głuchych. Jej pierwszym dyrektorem był Edward Sobczyński. Szkoła kształciła w takich zawodach jak: szewstwo, introligatorstwo, krawiectwo lekkie, krawiectwo ciężkie, stolarstwo i ślusarstwo. Rok później zaczęły działać warsztaty szkolne. W 1952 wprowadzono w szkole nowy kierunek kształcenia zawodowego – kreślarstwo. W tym czasie wejherowska szkoła była jedyną w Europie placówką kształcąca młodzież głuchą w tym zawodzie. W kolejnych latach szkoła zawodowa otwierała kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy w zawodach: tokarz, tapicer, stolarz, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych.

14 maja 1976 roku powołano do życia technikum budowlane o specjalności dokumentacja budowlana. To była pierwsza tego typu placówki w Europie. Technikum kształciło w zawodach: technik mechanik, technik ogrodnik, technik informatyk i obecnie technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w 2002 roku powstało liceum ogólnokształcące, od września 2006 roku szkoła policealna dla młodzieży.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.