Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

W Gdyni o finansach seniorów

W Gdyni o finansach seniorów

Tematyka konferencji poświęcona była najważniejszym kwestiom z zakresu finansów i ekonomii, które dotyczą przede wszystkim osób starszych.

Pierwszą cześć konferencji rozpoczęła się od prezentacji Pani Anity Dzikowskiej z Inspektoratu ZUS w Gdyni, poświęconej kwestii łączenia świadczenia emerytalnego z wykonywaniem pracy zarobkowej. Podczas kolejnej prezentacji Pani Ewa Olszówka – doradczyni zawodowa z WUP w Gdańsku, zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z potrzebami rynku pracy, które wynikają m.in.: ze zmian demograficznych i społecznych takich jak np. starzenie się  społeczeństwa.

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli okazję posłuchać o najważniejszych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego oraz różnych aspektów prawnych związanych m.in.: z testamentami lub darowiznami.  Pani Agnieszka Kapała-Sokolska z Kancelarii Prawnej AKS  wyjaśniła podczas swojego wystąpienia m.in.: to w jaki sposób prawidłowo sporządzić testament oraz czym jest i komu należy się zachowek. Natomiast Pani Katarzyna Burchacka-Klimczuk – ekspertka z branży bankowej, wyjaśniła zgromadzonym najważniejsze pojęcia dotyczące bankowości w tym zawierania różnych zobowiązań finansowych takich jak pożyczki, kredyty.

Podczas przerw uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji w Strefie Pracy, która została zorganizowana w holu wystawowym. Pojawili się między innymi eksperci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dużą popularnością cieszył się kącik Szkoły Wizażu Beauty Art, gdzie chętni mogli zrobić sobie biznesowy makijaż.

Artykuł dotyczący wydarzenia dostępny na stronie internetowej Dziennik Bałtyckiego