Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/1-maja-82-ECS-fot.-Jacek-Pawelczak.jpg W 40 lat po powstaniu TKK NSZZ Solidarność. Wspomnienia opozycjonistów i dyskusje historyków

W 40 lat po powstaniu TKK NSZZ Solidarność. Wspomnienia opozycjonistów i dyskusje historyków

Mat. prasowy ECS
30.11.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
30.11.2022

W piątek, 2 grudnia 2022 r. na konferencji w bibliotece ECS spotkają się dawni działacze opozycyjni i historycy, by wspólnie spojrzeć na dorobek Tymczasowej Komisji Koordynacyjna NSZZ Solidarność. Dyskusję poprowadzi znakomity badacz dziejów najnowszych prof. Andrzej Friszke. Wstęp – wolny.

Organizatorami konferencji w Europejskim Centrum Solidarności są: wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, miasto Gdańsk oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i ECS.

Symbol podziemnej Solidarności

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność powstała w konspiracji 22 kwietnia 1982 r. Utworzyli ją: Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Bogdan Lis (Region Gdańsk), Władysław Frasyniuk (Region Dolny Śląsk) i Władysław Hardek (Region Małopolska). Była to najważniejsza struktura, koordynująca opór społeczny po wprowadzeniu stanu wojennego. Prowadziła akcje protestacyjne zmierzające do zwolnienia internowanych, aresztowanych i skazanych, przywrócenia praw obywatelskich oraz walki o prawo do działania dla NSZZ Solidarność. Apelowała również o pomoc dla osób represjonowanych, co było szczególnie ważne dla wielu rodzin osób pozostających w więzieniach.

Działalność konspiracyjna TKK NSZZ Solidarność zakończyła się po pięciu latach, 25 października 1987 r. Decyzją władz związkowych jej miejsce zajął Krajowy Komitet Wykonawczy. Do dziś TKK pozostaje symbolem jedności podziemnej Solidarności., o czym przypomną jej dawni działacze. Podczas konferencji w bibliotece ECS swoimi wspomnieniami podzielą się opozycjoniści, którzy uniknęli internowania i tworzyli podziemne struktury związku oraz historycy, zajmujący się tym zagadnieniem.

 

40. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność

  • 2 grudnia 2022 r., piątek, godz. 13.00-17.30
  • Europejskie Centrum Solidarności: bibliotek (I piętro)
  • pl. Solidarności 1, Gdańsk
  • wstęp –wolny

Program konferencji:

godz. 13.00-13.15 – Otwarcie debaty

  • Lech Wałęsa – przywódca Solidarności, prezydent RP w latach 1990-1995
  • Bogdan Borusewicz – dawny opozycjonista, wicemarszałek Senatu RP
  • prof. Anna Mazurkiewicz – prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
  • Basil Kerski – dyrektor ECS

godz. 13.15-17.00 – Wystąpienia prelegentów

  • dawni działacze TKK i historycy: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior, prof. Jerzy Zdrada i Adrian Karatnycky
  • prowadzenie: prof. Andrzej Friszke

godz. 17.00-17.30 – rozmowa z publicznością

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.