Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Podczas Zjazdu zostały zaprezentowane czteroletnie działania Stowarzyszenia.

Uroczystość stała się również okazją do podziękowania wszystkim, którzy działają na rzecz Stowarzyszenia. W gronie wyróżnionych i docenionych znalazli się przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego: Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Tamara von Wiecka – Olszewska z Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy odebrali medale 30-lecia Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również Pani Anna Korcz z Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej oraz Pan Maciej Kukla reprezentujący Urząd Miejski w Gdańsku.

Zjazd Delegatów udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrał nowy Zarząd Stowarzyszenia.