Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/aa6f616c-3d23-4b4d-8763-e6b12124830b-1.jpg V nabór w Południowym Bałtyku został otwarty

V nabór w Południowym Bałtyku został otwarty

Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 grudnia br.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

  • zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego – projekty muszą realizować jeden z wybranych celów: promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii
    /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/;
  • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu
    /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
  • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe
    /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.

Cały pakiet aplikanta i wszystkie dokumnety obowiązujace w 5. naborze są dostępne pod linkiem.

Materiały dodatkowe, takie jak np. tłumaczenie podręcznika beneficjenta dostępne na stronach regionalnych mają charkter wyłącznie pomocniczy i nie są dokumentem oficjalnym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.