Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem ePUAP

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem ePUAP

W związku z trwającym naborem wniosków na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na podstawie art. 42b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020, poz. 217 z późn.zm) informujemy o możliwości – z zachowaniem wymogów określonych w cyt. Ustawie – składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww naboru za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

/x7tx0no864/Skrytka

Informujemy, że wniosek o przyznanie pomocy oraz załączniki dla których został określony format danych winny być składane w formatach określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków i dostępnych pod adresem: 

https://www.dprow.pomorskie.eu/-/rozpoczynamy-trzecia-edycje-konkursu-na-operacje-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych- .

Załączniki dla których w ogłoszeniu o naborze wniosków nie został określony format można składać w formacie: docx, xml lub pdf.