Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uprawianie turystyki wodnej w okresie stanu epidemii Covid-19

Uprawianie turystyki wodnej w okresie stanu epidemii Covid-19

Rybina

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku pozwala na wykorzystanie infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji. Porty i przystanie mogą prowadzić działalność w zakresie infrastruktury zewnętrznej tj. pomostów, bramownicy, odbioru ścieków, udostępniania energii, parkowania itp. Natomiast nadal nie mogą funkcjonować tawerny czy restauracje. Treść Rozporządzenia nie odnosi się do sanitariatów. 

W ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki możliwe jest uprawianie rekreacji wodnej wg następujących wytycznych:

  • maksymalnie do 2 osób – infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny,
  • w przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

– zachowanie dystansu społecznego,

– obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

– ograniczona liczba osób,

– weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

– brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

– dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Należy mieć na uwadze również treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m. in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.