Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Praca
Unijna dotacja na pomorskie żłobki. Nabór wniosków w konkursie został wznowiony

Unijna dotacja na pomorskie żłobki. Nabór wniosków w konkursie został wznowiony

Fot. źródło: shutterstock.com

Wznowiony został konkurs o dofinansowanie projektów wspierających utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Środki z unijnej dotacji będzie można przeznaczyć m.in. na ich remont, a także zakup mebli i zabawek. Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.

 

Celem konkursu jest pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia lub powrocie do pracy i utrzymaniu dotychczasowego stanowiska. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – opłacanie wynagrodzenia nianiom.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne.

W związku z tym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną, mogą wziąć w nim udział wyłącznie podmioty, które w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do odpowiedniego rejestru, prowadzonego przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Środki unijne będzie można pozyskać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia (meble i zabawki), pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy budowę placu zabaw. Wsparcie będzie mogło zostać również przeznaczone na bieżące funkcjonowanie nowej placówki, jak np. pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego personelu, opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie jako uzupełnienie tych działań, sfinansowane mogą być koszty wynagrodzenia oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Informacje o naborze wniosków

Początkowo wnioski w konkursie można było składać od 28 lutego 2020 r. Ze względu na epidemię koronawirusa oraz postulaty wnioskodawców całą procedurę zawieszono. W ostatnich dniach nabór został wznowiony i potrwa do 30 czerwca. Wprowadzone zostały również zmiany w części zapisów regulaminu. Ostatecznie konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do grudnia.

Konkurs organizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pula środków wynosi ponad 44,4 mln zł. Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej serwisu Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.