Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/11/Zakonczenie_kursu_j_polskiego_21.jpg Ukraińscy nauczyciele ukończyli kurs języka polskiego. Są zadowoleni, że będą  pracować na Pomorzu

Ukraińscy nauczyciele ukończyli kurs języka polskiego. Są zadowoleni, że będą pracować na Pomorzu

Fot. materiał prasowy CEN
25.11.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
25.11.2022

Ponad 100 nauczycieli z Ukrainy ukończyło kurs języka polskiego. Zaświadczenia udziału i ukończenia kursu Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i certyfikaty Uniwersytetu Gdańskiego 25 listopada 2022 r. odebrało dokładnie 116 pedagogów.

Organizatorem kursu było Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Projekt Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli dofinansowany jest z funduszy europejskich.

Pomoc dla ukraińskich nauczycieli

Kursy języka polskiego na poziomie B1 i B2 z elementami pedagogicznymi były przeznaczone dla obywateli Ukrainy, którzy posiadali uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane w swoim kraju. Szkolenia były realizowane w formie zdalnej i stacjonarnej. Z projektu mogło skorzystać dla 138 Ukraińców, którzy w związku z wybuchem wojny po 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Polski.

Jak przebiegały szkolenia?

W ramach projektu przeprowadzono dwa kursy. Jeden to 390-godzinny intensywny kurs języka polskiego B1+B2 z elementami pedagogicznymi. Trwał od 24 czerwca do 31 października 2022 r. Jego uczestnicy przez ponad cztery miesiące bardzo intensywnie uczyli się języka polskiego on-line i przez pięć dni stacjonarnie w Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. W sumie było siedem grup, których uczyło 21 lektorów. Ten kurs ukończyło 116 ukraińskich nauczycieli.

–  Podczas zajęć stacjonarnych zapewnialiśmy opiekę, nocleg i pełne wyżywienie nie tylko dla nauczycieli z Ukrainy, ale także dla ich 44 dzieci – opowiadała dyrektorka Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Ewa Furche.

Szkolenie to realizowali Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz konsultanci Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Natomiast drugi kontynuacyjny 90-godzinny kurs języka polskiego na poziomie biegłości językowej B2 rozpoczął się 14 listopada 2022 r. Zapisało się na niego 20 nauczycieli z Ukrainy, którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminie kończącym intensywny kurs języka polskiego. Powstała jedna grupa, którą uczy dwóch lektorów. Za jego realizację odpowiada Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija. Zakończenie tego kursu planowane jest na 20 grudnia.

Skąd ten pomysł?

Jak tłumaczył dyrektor Departamentu Edukacji i Spotu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Krawiec chodziło o wsparcie nauczycieli z Ukrainy w taki sposób, aby mogli swobodnie posługiwać się językiem polskim na poziomie B1 i B2.

– Ukraińscy nauczyciele mają pomagać polskim pedagogom, a w przyszłości uczyć przedmiotów zgodnie w posiadanymi w swoim kraju kwalifikacjami – dodał Adam Krawiec.

Już teraz wielu nauczycieli z Ukrainy pracuje w przedszkolach, a część z tych, którzy ukończyli kurs języka polskiego wkrótce rozpocznie pracę w szkołach.

Zdobyli też cenną wiedzę

Poza szkoleniem z języka polskiego ukraińscy pedagodzy zapoznali się z polskim systemem oświaty, a zwłaszcza analizowali dokumenty podstawy programowej konkretnych przedmiotów i metodykę nauczania w polskiej szkole. Zajmowali się też psychologią międzykulturową m.in. poznaniem społecznym i wpływem czynników kulturowych na zachowanie człowieka. W ramach kursu odbywały się też konwersacje językowe oraz konsultacje specjalistyczne.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.