Uchwałę o przekazaniu gminom środków radni podjęli podczas LXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 25 marca 2024 r. Decyzja radnych była jednogłośna.

Czym jest Aktywne Sołectwo Pomorskie?

Ideą Aktywnego Sołectwa Pomorskiego jest wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Takie małe, lokalne projekty sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz umacnianiu kontaktów społecznych.  A jakie projekty powstają w ramach programu?

– To choćby boiska, siłownie pod chmurką, świetlice wiejskie czy miejsca odpoczynku i integracji. Projekty może małe, ale ważne– mówił prezentując uchwałę radnym Józef Sarnowski, członek zarządu województwa pomorskiego. – Tegoroczne „Aktywne Sołectwo” jest już siódmą edycją programu – dodał.

Warto podkreślić, że w poprzednich latach zrealizowanych zostało ponad 400 projektów, które samorząd województwa pomorskiego dofinansował kwotą 2,5 mln zł. Do tej kwoty doliczyć również należy wkład własny gmin, który jest różny, zależnie od projektu.

Kto dostanie dofinansowanie?

Po analizie 83 nadesłanych wniosków, komisja zadecydowała o przyznaniu dofinansowania 30 miejscowościom. Są to: Sadłuki, Kętrzyno, Niezabyszewo, Ząbrowo, Miradowo, Rożental, Marynowy, Maszewo Lęborskie, Mortąg, Swornegacie, Miechucino, Giemlice, Karpiny, Łaszka, Morany, Bolesławowo, Gotlep, Banino, Sylczno, Brzezie, Budowo, Trzcińsk, Karsin, Starzyno, Mosiny, Żychce, Benowo, Rotmanka, Jeleńska Huta i Parszewo. Każda z nich (z wyjątkiem Giemlic – których wniosek opiewał na kwotę 17 300 zł) dostała po 20 tys. zł. Jakie inwestycje będą zrealizowane dzięki wsparciu samorządu województwa? To np. strefa relaksu w Baninie, siłownia zewnętrzna w Brzeziu czy modernizacja placu zabaw w Jeleńskiej Hucie. W jednej ze wsi powstanie plac do gry w petanque oraz szachy przestrzenne.

– Wszystkie inwestycje łączy jedno – będą służyć mieszkańcom, ich integracji i umacnianiu więzi lokalnych – dodał Sarnowski.

Kolejna edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego już w przyszłym roku.