Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 9/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Uchwała nr 9/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Uchwała nr 9/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

UCHWAŁA NR 9/2020

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 21 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

 

Na podstawie art. 34 w związku z art. 36 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) i §13 i §14 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku oraz art. 50 ust. 1 c-f ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) i §10 ust. 2-6 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 3 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku do uchwały w rozdziale III zespół roboczy ds. bezpieczeństwa zmienia się w pkt. 2, ppkt. 1 w ten sposób, że w miejsce pani Alicji Kinczewskiej – Dybek powołuje się pana Zbigniewa Kmiecika, jako przewodniczącego zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa, reprezentanta strony rządowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:
Uchwała nr 9/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku