Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 5/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego

Uchwała nr 5/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego

Uchwała nr 5/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego

UCHWAŁA NR 5/2020

Strony pracowników, strony pracodawców oraz strony Samorządowej

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych
funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 roku, w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

Uchwała nr 5/2020 Strony pracowników, strony pracodawców oraz strony Samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu przedsiębiorstw stoczniowych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.