Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 3/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 15 maja 2020 roku popierająca apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej

Uchwała nr 3/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 15 maja 2020 roku popierająca apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej

Uchwała nr 3/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 15 maja 2020 roku popierająca apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej

UCHWAŁA NR 3/2020

strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 15 maja 2020 roku

popierająca apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej

 

Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 9 i 10 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku uchwala się, co następuje:

§ 1

Strona pracowników, strona pracodawców oraz strona samorządowa Prezydium WRDS w Gdańsku popierają apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:
Uchwała nr 3/2020 strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 15 maja 2020 roku popierająca apel organizacji pracodawców oraz związków zawodowych województwa pomorskiego w sprawie tarczy antykryzysowej