Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Uchwała nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Uchwała nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Uchwała nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

UCHWAŁA Nr 10/2020

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

 

Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tekst jednolity regulaminu oraz załączników obejmujący zmiany, o których mowa w §1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:
Uchwała nr 10/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku