Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e585bd7a-f627-4272-b2bf-0815bda56316.jpg Trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Trzecie spotkanie Sieci współpracy województw pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym

Trzecie spotkanie ekspertów dotyczyło trwałości usług społecznych, świadczonych w ramach projektów EFS.

 

W Toruniu w dniach 3-5 czerwca 2019 r. w odbyło się trzecie spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”.

Program spotkania w zakresie trwałości świadczonych, w ramach projektów EFS, usług społecznych obejmował:

  • wizytę studyjną w Fundacji na rzecz osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, a dokładnie w Specjalistycznym Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej,
  • panel poświęcony na dyskusję i omówienie sposobu wdrażania wspólnie wypracowanych rekomendacji przez poszczególne województwa biorące udział w sieci współpracy,
  • wizytę ekspertów w zakresie tematyki usług społecznych.

Przed ostatnim planowanym spotkaniem, na podstawie wstępnych rekomendacji, wyników ich testowania oraz opinii ekspertów, nastąpi sformułowanie rekomendacji końcowych, a także podsumowanie działań sieci.

Na spotkaniu obejmującym ograniczenia ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości omówiono wyniki testowania narzędzia służącego do dzielenia się informacjami. Przedyskutowano sposoby usprawnienia narzędzia oparciu o doświadczenia województw zdobyte w trakcie testowania.

 

Szczegółowy przebieg spotkania, prezentacje, podjęte ustalenia i informacja na temat zaangażowanych ekspertów oraz przedstawicieli dobrych praktyk.