Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/06/gloves-5083788_1920.jpg To już ostatni dzień na złożenie wniosku! Granty na środki ochrony indywidualnej dla medyków

To już ostatni moment na otrzymanie grantu na środki ochrony indywidualnej dla medyków

Fot. Pixabay.com
17.06.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
17.06.2021

Jeszcze tylko do 20 czerwca, w ramach trzeciej tury naboru, podmioty medyczne z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu: sprzętu medycznego, materiałów do dezynfekcji oraz wyposażenia.

Nabór wniosków na granty realizowany jest w ramach projektu  –  Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Kto i na co może otrzymać wsparcie?

Celem konkursu jest poprawa warunków pracy personelu i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. O grant mogą ubiegać szpitale oraz zespoły ratownictwa medycznego. O granty mogą wnioskować podmioty lecznicze, zespoły ratownictwa medycznego oraz podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy prywatni prowadzący leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej, które mają zawartą umowę z NFZ.
Środki mogą być wykorzystane na zakup m.in.: sprzętu medycznego (np. defibrylatory), wyrobów medycznych jednorazowego użytku (np.: gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony), dezynfekcji (np. aparat do dekontaminacji pomieszczeń, dozowniki i środki do dezynfekcji, zamgławiacze) oraz wyposażenia obiektowego i budowlanego (np.: instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe, agregaty, nagrzewnice).

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego należy złożyć wniosek o grant. Wnioski można składać do 31 października, projekt jest realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Regulamin powierzenia grantów

Załącznik do regulaminu powierzenia grantów

Wniosek_regulamin powierzenia grantów (Word)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: adres e-mail:  dz.projekty@pomorskie.eu, numery telefonów:  58 326 89 63, 58 326 89 74, 58 326 89 91.

Ile można dostać?

Podmioty medyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie od 1,2 tys. zł (minimalna wartość grantu) (podmioty lecznicze udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień), poprzez 40 tys. zł (minimalna wartość grantu) (zespoły ratownictwa medycznego) aż do 1,5 mln zł (maksymalna wartość grantu) (podmioty lecznicze). Podmioty ubiegające się o granty będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego. Wartość dofinansowania to 22 467 753 zł, a wartość całkowita projektu wynosi 24 964 170 zł.

Kto już skorzystał?

Granty otrzymają 22 podmioty lecznicze wybrane w pierwszej turze oraz 7 podmiotów wyłonionych w drugiej turze otwartego naboru wniosków. Do tej pory podpisano umowy z 16 podmiotami leczniczymi na łączną kwotę prawie 11 mln zł. Wśród beneficjentów są m.in.: Copernicus, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Szpitale dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Wkrótce zostaną zawarte umowy z kolejnymi 13 podmiotami na ponad 11 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.