Termin zgłoszeń upływa 2 września 2024 r.

Odwieczna tradycja

Przygotowywanie wieńców dożynkowych to stary zwyczaj. Rolnicy przygotowywali je na zakończenie sezonu żniw, jako podziękowanie za udane zbiory i dobre plony. Wieńce były robione z kłosów, owoców czy z wszelkich roślin. Ich wygląd miał być nie tylko podziękowaniem, ale i prośbą o urodzaj w następnym roku. Tradycją jest również organizowany przez samorząd województwa pomorskiego konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Czas na zgłoszenia

Konkurs ma na celu promocje pomorskiej wsi oraz zaprezentowanie jej unikalnego dziedzictwa kulturalnego. Jest organizowany od kilkunastu lat. Prace zgłoszone do konkursu musza być wykonane z materiałów naturalnych. To mogą być kwiaty, zboża, płody rolne czy rośliny uprawiane w regionie. Nie wolno stosować plastiku, styropianu czy sztucznych kwiatów. Wieniec nie może także obrażać uczuć religijnych czy gloryfikować przemocy. Wieńce oceniać będzie specjalnie powołana przez marszałka województwa komisja. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 3 tys. zł, za drugie miejsce przyznana zostanie nagroda w wysokości 2 tys. zł., a za trzeci stopień podium 1500 zł. Przewidziano również trzy wyróżnienia po 500 zł.

Ważne informacje i dokumenty

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Termin zgłoszeń upływa 2 września 2024 r. Organizacja Konkursu ujęta jest w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025.