Kultura
Widok na Dworzec Morski w Gdyni od strony Nabrzeza Francuskiego

To druga edycja ogólnopolskiego konkursu. Gminy mogą zgłaszać swoje programy opieki nad zabytkami

W 2020 r. w I edycji konkursu Samorząd dla Dziedzictwa wyróżnieniem w kategorii gminy miejskie doceniono Gdynię. Na zdjęciu: Dworzec Morski w Gdyni, obecnie Muzeum Emigracji. Fot. Bogna Kociumbas
01.06.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
01.06.2021

Gminy z całej Polski mogą wziąć udział w drugiej edycji konkursu Samorząd dla Dziedzictwa. Podobnie jak w poprzedniej, ocenie podlegać będzie opracowanie i realizacja miejscowych programów opieki nad zabytkami. Dla laureatów przewidziane są nagrody, m.in. zrealizowanie filmu promocyjnego. Zgłoszenia można przesyłać do 18 czerwca 2021 r.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne, które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowania i realizacji zapisów swoich programów opieki nad zabytkami. Tegoroczna edycja przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie, liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców,
  2. małe gminy miejskie, liczące poniżej 50 tys. mieszkańców,
  3. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

.

Zgłoszenia można przesyłać do 18 czerwca 2021 r. na adres:
Narodowy Instytutu Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania, w tym regulamin konkursu, procedura oceny i formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Kiedy poznamy wyniki?

Listę nominowanych poznamy do 20 września 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości, w trakcie której zaprezentowane zostaną wszystkie nominowane miasta i gminy.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe tablice. Nagrodą główną będą filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata. Dodatkowo, NID zrealizuje kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

– Konkurs ma przyczynić się do zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w naszym bezpośrednim otoczeniu. Osiągnięcie statusu laureata ma mieć nie tylko wymiar prestiżowy. Ma być jednocześnie motywacją do wzmożonej aktywności w kolejnych latach i czytelnym sygnałem dla lokalnych społeczności, że dbałość o dziedzictwo powinno być procesem ciągłym, długoletnim i gruntownie przemyślanym – mówi Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Samorząd dla Dziedzictwa jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nadzór nad procedurą konkursową sprawuje generalny konserwator zabytków, natomiast koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

*  *  *

Elementem promocji konkursu jest podcast „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie Samorząd dla Dziedzictwa?”, którego gościem jest przewodnicząca jury, prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.