Gospodarka
To co najważniejsze dla Bałtyku! Rezolucja państw nadbałtyckich w ramach BSSSC

To co najważniejsze dla Bałtyku! Rezolucja państw nadbałtyckich w ramach BSSSC

Fot. mat. UMWP
14.10.2021
KMW-D

KMW-D
14.10.2021

Przyjęciem wspólnej Rezolucjii dotyczącej przyszłości obszaru Morza Bałtyckiego zakończyła się 29. Doroczna Konferencja, organizowana we współpracy z Obwodem Kaliningradzkim w ramach pomorskiej prezydencji w Baltic Sea States Sub - regional Co - operation (BSSSC). Chodzi m.in. o zmiany klimatyczne, współpracę transgraniczną i broń zalegającą na dnie Bałtyku.

Po raz pierwszy w historii

Gospodarzami 29. Dorocznej Konferencji Baltic Sea States Sub – regional Co – operation (BSSSC).

byli marszałek Mieczysław Struk oraz Anton Alikhanov, gubernator Obwodu Kalingradzkiego. To druga edycja tego wydarzenia odbywająca się pod auspicjami Województwa Pomorskiego oraz pierwsza w historii tej bałtyckiej sieci zorganizowana w hybrydowej formule. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Nowe możliwości”.

– Nie chcemy skupiać się jedynie na napotykanych przeszkodach, ale na nowych rozwiązaniach, które wspólnie wypracowujemy. W ten sposób nie tylko przezwyciężamy istniejące problemy, ale i przejdziemy przez niezbędne zmiany, tak aby zapewnić jak najlepszą przyszłość wszystkim mieszkańcom Regiony Morza Bałtyckiego – mówił otwierając konferencje marszałek Mieczysław Struk.

W konferencji udział wzięło ponad 200 osób, 40 ekspertów oraz panelistów. Jest ona najważniejszym wydarzeniem dla regionów współpracujących w ramach BSSSC. To okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania nowych pomysłów, dzięki zaangażowaniu konkretnych ekspertów. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele szczebla unijnego – Normunds Popens (DG REGIO), Ska Keller i Rasmus Andresen (Parlament Europejski). Wśród zaproszonych gości byli także Olav Berstad z ramienia norweskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Igor Kapyrin w imieniu rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, a także Petra Gombalova Kyslingerova z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.  Podczas warsztatów mówiono m.in. o kulturze i zmianach klimatycznych, zielonym biznesie, czy zrównoważonym transporcie oraz wyzwaniach ekologicznych, stojących przed Morzem Bałtyckim.

Rezolucja

Najważniejszym dokumentem dla społeczności skupionej w ramach BSSSC jest Rezolucja. Ta wspólna deklaracja zawiera szereg regionalnych stanowisk na temat przyszłości obszaru Morza Bałtyckiego.  Począwszy od integracji młodzieży, poprzez kulturę, czy kwestie zmian klimatycznych oraz współpracę transgraniczną i unijną politykę spójności. Rezolucja zwraca uwagę na sparwę utylizacji broni zalegające na dnie Bałtyku.

– BSSSC z zadowoleniem przyjmuje działania HELCOM-u, zmierzające do aktualizacji Bałtyckiego Planu Działania. BSSSC podziela wizję Bałtyku, opierającą się na zrównoważeniu działań gospodarczych i społecznych, uwzględniając przy tym kwestie takie jak: zatopiona amunicja, wraki statków zalegających na dnie, złoża plastiku, czy broni chemicznej pozostałej po II wojnie światowej – czytamy w Rezolucji.

Prezydencja 2022 – 2023

Punktem zamykającym dwudniowe spotkania w ramach BSSSC, była uroczysta zapowiedź przyszłorocznego przewodnictwa. Marszałek Mieczysław Struk przekazał bałtyckie stery na najbliższe dwa lata w ręce Województwa Zachodniopomorskiego, które formalnie rozpocznie swoją prezydencję 1 stycznia 2022 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.