Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. przez organizacje pozarządowe zadania pod nazwą Warsztaty Świadomości Onkologicznej