Niezwykle murale na chodniku. Zobaczysz je w drodze do Opery Leśnej w Sopocie