Jarmark św. Dominika dobiegł końca. Handlarze opuścili Gdańsk