Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Święte miejsca Gotów. Poznaj tajemnice kamiennych kręgów z pierwszych wieków naszej ery

Święte miejsca Gotów. Poznaj tajemnice kamiennych kręgów z pierwszych wieków naszej ery

Rezerwat Kręgi kamienne w Odrach

Wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana zobaczyć będzie można w Skansenie Archeologicznym Grodzisko w Sopocie. Po raz pierwszy wspólnie pokazane zostaną zabytki pochodzące z cmentarzysk w Odrach, Leśnie i Węsiorach. Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę, 18 listopada 2017 r.

 

Kamienne kręgi Gotów budzą od wielu lat żywe zainteresowanie nie tylko wśród naukowców. Obecnie, po zakończeniu badań i przeprowadzonej rekonstrukcji, cmentarzyska kultury wielbarskiej w Odrach, Leśnie i Węsiorach funkcjonują jako rezerwaty archeologiczne.

 

Rytualne uczty i starożytna astronomia

Zwiedzający wystawę będą mogli się dowiedzieć skąd Goci przybyli na Pomorze oraz jakie były ich późniejsze dzieje aż do podziału na Wizygotów i Ostrogotów. Szczególna uwaga zwrócona będzie na wędrówki Gotów w pierwszych wiekach naszej ery, a także rolę jaką odegrali oni w upadku świata antycznego i kształtowaniu się wczesnośredniowiecznej Europy.

Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana z Leśna. Przedstawione zostaną też teorie dotyczące funkcji cmentarzysk gockich. Archeolodzy nie mają dziś wątpliwości, że kamienne kręgi były miejscem dawnych zgromadzeń plemiennych, podczas których odbywały się rytualne uczty i składano ofiary. Od wielu lat pojawiają się jednak teorie na temat ich domniemanych związków ze starożytną astronomią, czego przykładem może być cmentarzysko w Odrach.

Część przyrodnicza ekspozycji prezentować będzie natomiast porosty, które pokrywają głazy tworzące kręgi kamienne w Odrach. Co ciekawe są to gatunki charakterystyczne dla arktycznej tundry i wysokich gór, mogące dożywać nawet kilku tysięcy lat.

 

Wystawie towarzyszyć będzie publikacja omawiająca historię Gotów oraz opisująca poszczególne cmentarzyska.

 

Odry, Leśno, Węsiory. Święte miejsca Gotów. Mity i rzeczywistość

 • wernisaż: 18 listopada 2017 r., sobota, godz. 13.00
 • wystawa czynna do 31 października 2018 r.
 • Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie
 • oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
 • ul. Haffnera 63
 • Sopot
 • godziny otwarcia:
  od listopada do kwietnia: wtorek-niedziela, godz. 9.00-17.00
  od maja do października: wtorek-niedziela, godz. 10.00-18.00
 • ceny biletów:
  normalny – 8 zł
  ulgowy – 6 zł
   

Na wystawie prezentowane będą zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Facebook

 

Plakat wystawy Odry, Leśno, Węsiory

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.