Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/d0d87269-13b9-4cdc-8dee-9e7ff9435b4b-scaled.jpg Światowy Dzień Turystyki 2017 za nami

Światowy Dzień Turystyki 2017 za nami

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony decyzją wyspecjalizowanej organizacji ONZ (UNWTO), obchodzony jest na całym świecie od ponad 30 lat. W tym roku obchody Światowego Dnia Turystyki zwracają naszą uwagę na turystykę zrównoważoną. Województwo Pomorskie jest dobrym tego przykładem, dzięki systematycznej działalności branży turystycznej    i przygotowaniu różnorodnej oferty , ruch turystyczny jest co raz bardziej zdywersyfikowany i obejmuje prawie całe województwo, a sezon turystyczny nie dotyczy już tylko lata. Zrównoważona turystyka, do której nawiązuje tegoroczne hasło, ma również na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jej oddziaływania na środowisko naturalne i kulturę, a także, powinna generować zyski i miejsca pracy. Pamiętając o powyższych założeniach, przygotowana oferta powinna nadal uniezależniać się od pogody i być skierowana do różnych grup odbiorców. 

Tegoroczną edycję święta turystyki patronatem honorowym objęli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turtystyki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Polskiej Izby Turystyki, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Jak co roku w obchodach uczestniczył również Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, prezes honorowy PROT. Nad całością pieczę trzymała prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marta Chełkowska, reprezentująca głównych organizatorów wydarzenia  oraz Jan Korsak, Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Na sali zasiadło też wielu działaczy PTTK, samorządowców i przedstawicieli branży turystycznej.

Jednym z ważniejszych momentów tegorocznej uroczystości było przyznanie nagrody Gryfa Pomorskiego, którą w tym roku uhonorowany został dr hab. Władysław Gaworecki, były prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (1975–1990), organizator i od 1996 roku rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. W latach 2000–2001 członek Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

O artystyczną oprawę wydarzenia zadbali Zuzanna Klajman, Darek Lipski, soliści  Akrobatycznego Teatru Tańca MIRA ART. Artyści występowali na prywatnej audiencji u szejka Dubaju, tańczyli przed papieżem Franciszkiem, przed prezydentami wielu państw Europy podczas obchodów rocznicy wolnych wyborów w Warszawie. Współpracują z wieloma teatrami w Polsce – ostatnio duży sukces odnieśli biorąc udział w spektaklu „Wiedźmin” w TM w Gdyni.

Tegoroczne obchody  ŚDT organizowane były przez samorząd województwa pomorskiego, Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Gdański Teatr Szekspirowski.

Podsumowanie obchodów Światowego Dnia Turystyki w województwie pomorskim:

Nagroda Gryfa Pomorskiego dla dr hab. Władysław Gaworecki

Krzyże Zasługi Prezydenta RP:

 • Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Jan Le­wicki i Stanisław Strojny,
 • Srebrny Krzyż Zasługi – Ryszard Bet­cher i Jerzy Formella,
 • Brązowy Krzyż Zasługi – Grzegorz Oskarbski i Krzysztof Strojny – po­śmiertnie.

Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Turystyki” nadawane przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymali: Katarzy­na Maciejewska, Hieronim Puakow­ski, Henryk Soja, Zbigniew Wójcicki. 

Nagrodą Marszałka Województwa Po­morskiego uhonorowano:

 • Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka za multimedial­ną wystawę „Praca rybaka: jak, gdzie, czym?” w kategorii Oferta turystyczna,
 • Michała Witkiewicza w kategorii Osobowość roku,
 • Dolina Charlotty Resort&SPA Tour­trend sp. z o.o. za 10 edycję Festiwa­lu Legend Rocka — – Dolina Charlotty w kategorii Wydarzenie roku
 • Fundację „Sławny Gród – nie zapo­mnieć o praojcach” za „Osadę Śre­dniowieczną Sławutowo” w kategorii Inwestycja w turystyce
 • Centrum Hewelianum za Mobilne Planetarium „Stellaeburgum” w kate­gorii Innowacja w turystyce.

Wyróżnienia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznano dla:

 • Miasta Gdyni za „Odkrywamy gdyń­skie stocznie” w kategorii Wydarzenie roku oraz za „Spacery trasami Gdyńskiego Szlaku Modernizmu” w ka­tegorii Oferta turystyczna

 

Dyplomy Marszałka WP z okazji jubi­leuszu otrzymali:

 • Sofitel Grand Sopot z okazji 90-lecia
 • Muzeum Kaszubskie w Kartuzach z okazji 70-lecia
 • Słowiński Park Narodowy z okazji 50-lecia
 • Gminny Ośrodek Kultury w Somo­ninie, 50–lecie
 • Stowarzyszenie Turystyczne So­pot z okazji 20-lecia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelar­stwa w Gdańsku, 20–lecie
 • Centrum Nauki Experyment w Gdy­ni z okazji 10-lecia
 • Muzeum Bursztynu w Gdańsku z okazji 10-lecia

 

Nagrodę Prezesa Honorowego PROT otrzymali:

 • “Zagroda śledziowa” w kategorii Miejsce z klimatem
 • Restauracja „Czarny Kos” w katego­rii Kulinarne odkrycie roku
 • Restauracja „Biały Królik” w katego­rii Kulinarne odkrycie roku
 • Miasto Ustka i Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” w kategorii Turystyka w mediach
 • Miasto Krynica Morska i Lokalna Organizacja Turystyczna „Krynica Mor­ska” w kategorii Turystyka w mediach

 

Wyróżnienie Prezesa Honorowego PROT otrzymała Karola Bober za do­mowe chleby z formy w kategorii Ku­linarne odkrycie roku

 

Medal PTTK za Pomoc i Współpracę odebrali:

 • Piekarnia Cukiernia „Pellowski”
 • Wojewódzka i Miejska Bibliote­ka Publiczna im. Josepha Conrada w Gdańsku
 • Żegluga Gdańska Sp. z o.o.
 • EDF Polska SA Oddział Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku

 

Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współpracę otrzymał Tomasz Sikora – zastępca Burmistrza Miasta i Gmi­ny Gniew

Dyplomem Zarządu Głównego PTTK uhonorowano: Barbarę Makurat i Ha­linę Paykowską,

Honorową Odznakę Pomorskiej Dro­gi św. Jakuba otrzymał Marek Kamiński – polarnik, podróżnik i przedsiębiorca.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.