Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/04/worker-g46725bdb0_1920.jpg Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jakie branże są bezpieczne? [INFOGRAFIKA]

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jakie branże są bezpieczne? [INFOGRAFIKA]

Fot. Pixabay.com
28.04.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.04.2022

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował wstępne dane dotyczące województwa pomorskiego za 2021 r. Wynika z nich, że najczęściej winę za wypadek ponosi pracownik, a poszkodowani przeważnie mają urazy rąk i nóg. Co ciekawe, najniebezpieczniejsza jest praca w przetwórstwie przemysłowym, a najbezpieczniejsza w edukacji.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Kto lub co powoduje wypadek?

W zakładach pracy mogą zdarzyć się różne niebezpieczne sytuacje spowodowane często nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku najczęściej, bo w ponad 63 proc., do wypadku dochodzi wskutek nieprawidłowego zachowania człowieka. Nierzadko do zdarzenia dochodzi z powodu wad czy niewłaściwego stanu tzw. czynnika materialnego (prawie 8 proc.) oraz niewłaściwego samowolnego zachowania pracownika (6 proc.). Najrzadziej zaś przyczynami wypadków są nieużywanie sprzętu ochronnego (1,6 proc.) oraz stan psychofizyczny pracownika wpływający na bezpieczne wykonywanie pracy (1,7 proc.).

Jakie urazy występują w pracy?

Najczęściej poszkodowani w wypadkach w pracy mają urazy kończyn górnych (42 proc.) i dolnych (prawie 38 proc.) oraz głowy (prawie 10 proc.). Najrzadziej urazy obejmują szyję i kręgosłup szyjny (niespełna 1 proc.) oraz całe ciało (ponad 2 proc.). Najczęściej do urazów dochodzi w momencie: zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt (prawie 34 proc.), uderzenia przez obiekt, który jest w ruchu (ponad 19 proc.) oraz obciążenia fizycznego lub psychicznego (ponad 17 proc.). Natomiast najrzadziej „sprawcami” wypadków są: prąd, temperatura, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (niewiele ponad 3 proc.). Ważne jest też to, co robił człowiek w chwili wypadku. Przeważnie niepożądane sytuacje występują w trakcie poruszania się (ponad 40  proc.), operowania przedmiotami (prawie 17 proc.) oraz noszenia różnych rzeczy (ponad 13 proc.). Rzadko zaś wypadki zdarzają się podczas samej obecności w miejscu pracy (ponad 2 proc.) oraz kierowania lub obsługi maszyn (5,5 proc.).

Jakie branże są bezpieczne?

Według Urzędu Statystycznego w Gdańsku najmniej wypadków w pracy odnotowuje się wśród pracowników edukacji (prawie 5 proc.) oraz budownictwa (prawie 7 proc.). Natomiast najwięcej wypadków dotyka zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (37 proc.), handlu i naprawie samochodów (ponad 12 proc.) oraz transporcie i magazynowaniu (prawie 12 proc.).

Historia święta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest 28 kwietnia. Został ustanowiony w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC). Obchodzony jest w 19 krajach. Dzień ten nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pomysłodawcom chodziło o zwrócenie uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. To też dzień, w którym upamiętnia się ofiary wypadków przy pracy.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.