Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Stypendia sportowe – nabór wniosków

Stypendia sportowe – nabór wniosków

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 października 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

 

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2017 r. Będą one rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach:

  • młodzieżowca,
  • juniora
  • juniora młodszego
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku.Szczegółowe informacje, wraz z treścią cytowanej uchwały oraz wnioskami do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej 

Uwaga:

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

 

Uwaga:

Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

 

Telefon do kontaktów: Referat Spotu UMWP, 58 32 68 849

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.