Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 515 089 986. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest odpłatny (10 zł / 1 osoba – płatne bezpośrednio przed zajęciami). Materiały do warsztatów zapewnia organizator.

Dla młodszych i nieco starszych

Warsztaty nawiązują do twórczości artystki prowadzącej zajęcia. Dedykowane są także dla osób ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zajęć będą pracować z różnymi materiami: malarską, rysunkową i fotograficzną oraz przekształcać je w nowe formy. Warsztatom przyświecają  idee recyclingu lub upcyclingu oraz nowe metody pracy z materią powstałe bezpośrednio podczas warsztatów. Uczestnicy będą dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi twórczości przy użyciu materii recyclingowej.

Warsztaty transformers

  • 3 grudnia 2022 r., sobota, godz.12.00-14.00
  • Centrum Aktywności Twórczej
  • ul. Zaruskiego 1a
  • Ustka