Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/olimpiada_solidarnosci.jpg Olimpiada Solidarności 2022, wizyta studyjna. Fot. mat. prasowe Fundacji Centrum Solidarności

Strajk, stocznia, Wałęsa. Ogólnopolska Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

Olimpiada Solidarności 2022, wizyta studyjna. Fot. mat. prasowe Fundacji Centrum Solidarności
19.05.2022
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
19.05.2022

Trwa VIII edycja „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”, największego ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół średnich. Finał odbędzie w Łodzi w dniach 6-8 czerwca 2022 r. Weźmie w nim udział również 3-osobowy zespół z województwa pomorskiego.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 39 szkół z województwa pomorskiego, z których do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 56 uczniów. Na 9  laureatów czekają nagrody w postaci indeksów, rocznych stypendiów i nagród rzeczowych. Nauczyciele, pod których opieką znajdą się uczniowie laureaci, zostaną także uhonorowani nagrodami pieniężnymi, a szkoły – nagrodami rzeczowymi.

Konkurs

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce, sprawdzający wiedzę historyczną, obejmującą lata 1970-1990.

– Naturalnym jest, że fundacji, której misją jest edukacja historyczna, szczególnie zależy na szerokim upowszechnieniu tej karty historii Polaków, która miała decydujący wpływ na obalenie muru, dzielącego naszą część Europy od wolnego świata – mówi Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, pomysłodawczyni konkursu.

Składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i egzaminu finałowego. Atrakcją między etapem wojewódzkim a ogólnopolskim jest 3-dniowa wizyta studyjna 48 finalistów wojewódzkich. W wizycie biorą udział laureaci etapów wojewódzkich konkursu z całej Polski – po 3 laureatów z każdego województwa wraz z nauczycielem opiekunem. Tegoroczne spotkania odbyły się w dniach 25-28 kwietnia 2022 r. Współorganizatorem było Województwa Pomorskie. Podczas wspólnych zajęć uczestnicy konkursu mieli okazję do integracji i do udziału w wycieczce edukacyjnej poświęconej historii Polski lat 1970-90. Oprócz tego, w czasie warsztatów młodzież rozwijała umiejętności w obszarze wystąpień publicznych, dziennikarstwa czy kreatywności. Poznane techniki i metody wykorzystają podczas końcowego egzaminu. Konkursowe zmagania zakończą gala i koncert ambasadora muzycznego.

Cele i założenia

Olimpiada ma zachęcać młodzież do poznawania najnowszej historii Polski, budowania, a także wzmacniania poczucia przynależności i tożsamości regionalnej kraju, w którym działalność „Solidarności” doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu wzrośnie poziom wiedzy i zainteresowań uczniów historią, a nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji Centrum Solidarności – Olimpiada Solidarności.

Cele konkursu „Olimpiada Solidarności” wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2030, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Otwarta wspólnota regionalna), a także w cele Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego (Cel szczegółowy 2. Kapitał społeczny).

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.