Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/20230801_105226-scaled-2.jpg Startują prace związane z rozbudową Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Startują prace związane z rozbudową Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Fot. materiał prasowy UMWP
20.09.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
20.09.2023

Ponad 360 tys. zł ma kosztować projekt budowlany dwóch budynków poszpitalnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Po remoncie będą w nich działać: Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży oraz Oddział dziennego z diagnostyką, psychoterapią i rehabilitacją osób dorosłych. To kolejna inwestycja w zdrowie psychiczne mieszkańców naszego regionu.

Umowa została podpisana 20 września 2023 r. Wykonawcą jest spółka Albis Biuro Budowlane z Bielska-Białej. Na przygotowanie projektu przeznaczono siedem miesięcy.

Co będzie po remoncie?

W ramach umowy wykonawca przygotuje projekt remontu dwóch budynków. Po wyłonieniu wykonawcy przebudowy obiektów poszpitalnych i zakończeniu prac budowlanych w budynku A przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku będą funkcjonować Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny) wraz z niezbędną infrastrukturą. Natomiast w budynku B ma działać Oddział dziennego z diagnostyką, psychoterapią i rehabilitacją osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, które nie wymagają leczenia w oddziale stacjonarnym. Budynek ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają być w nim też dwa dwuosobowe pokoje w standardzie hotelowym.

– Od wielu lat samorząd województwa wspiera inwestycje w zakresie projektów, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia tzw. placówek marszałkowskich. Tym razem przeznaczamy środki na wykonanie projektu remontu budynków dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. To bardzo ważny projekt, który dotyczy nieletnich i dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Gdy rozpoczęta inwestycja zostanie zakończona, pacjenci będą mieli komfortowe warunki leczenia w różnych formach terapii, a personel pracy – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Kto skorzysta?

Z budynku A będą korzystać uczące się dzieci i młodzież do 21. r. ż. z zaburzeniami psychicznymi. Z kolei z budynku B pacjenci z ostrymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami schizoafektywnymi, schizofrenią, chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową, a także osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych w co najmniej trzymiesięcznej abstynencji. Pomoc będzie też świadczona osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi, lękowo-depresyjnymi czy osobowości. Planowana jest terapia dla czterech grup po maksymalnie 15 osób, ogółem 40 do 60 osób. Zajęcia terapeutyczne będą dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych grup i jej członków. Będą to m.in.: psychoterapia indywidualna i grupowa, socjoterapia grupowa (np.: trening funkcji poznawczych, umiejętności społecznych, kulinarny, budżetowy, higieniczny), psychoedukacja, trening relaksacji i mentalizacji, terapia ruchem, arteterapia, muzykoterapia i elementy psychodramy. Ponadto, planowane są zajęcia poza oddziałem, m.in.: wyjścia do muzeum, biblioteki, kawiarni, kina czy teatru.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.