Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. dotyczące powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. dotyczące powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. dotyczące powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r.
dotyczące powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku w oparciu o opinię Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS, który rozpatrzył wniosek dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 8 marca 2019 roku dotyczący rozważenia możliwości utworzenia Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu w Kościerzynie oraz zapoznał się z opiniami Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku i Konsultanta Wojewódzkiego ds. neurochirurgii uznaje, że:

  1. w obecnej chwili nie zachodzi konieczność tworzenia dodatkowego Oddziału Neurochirurgii w województwie pomorskim wobec niewykorzystywanych w pełni możliwości leczniczych w istniejących oddziałach neurochirurgii ze względu na ograniczenia finansowe,
  2. ze względu na zbyt długi okres oczekiwania na neurochirurgiczną operację kręgosłupa (ok. 2 lat) wydaje się za zasadne zwiększenie w tym zakresie finansowania i rozważenie w przyszłości możliwości wydzielenia w strukturach pomorskiej służby zdrowia ośrodka leczenia kręgosłupa,
  3. zasadne jest ponowne zaapelowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę niekorzystnego dla województwa pomorskiego algorytmu przydziału środków finansowych.

 

Do pobrania:
Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. dotyczące powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.