Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

Stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

Stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

Stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej
województwa pomorskiego

 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku zapoznali się  
z informacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącymi dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego. Członkowie zespołu pozytywnie ocenili komunikację kolejową w regionie. Zwrócono jednak uwagę, że w dalszym ciągu istnieją rejony, gdzie dostępność kształtuje się na poziomie wymagającym dalszych działań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zachodniej części województwa pomorskiego, dostępności do portów w tym modernizacji linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński,

Podkreślono szczególną rolę kolejowych umów powierzeniowych w kształtowaniu wieloletniej perspektywy rozwoju sprawności komunikacyjnej regionu i sytuacji taborowej przewoźników. Według członków Rady proces ten powinien być wsparty większym zaangażowaniem samorządów aglomeracji trójmiejskiej w funkcjonowanie PKP SKM sp. z o.o.

W zakresie komunikacji drogowej  województwo pomorskie w ostatnich latach rozwija się
i zwiększa dostępność komunikacyjną. Powstanie autostrady A1, powiązań lokalnych, dróg w miastach poprawia warunki rozwoju regionu. Nadal jednak brakuje kluczowego połączenia zachodniej części ze wschodnią oraz poprzez takie połączenie otwarcia regionu na kraj i połączenia europejskie.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, mając na uwadze harmonijny
i zrównoważony rozwój województwa, stoi na stanowisku, że budowa drogi S6 ze względu na jej strategiczne znaczenie dla kraju i regionu powinna być potraktowana priorytetowo.  Brak drogi S6 oznacza hamowanie współpracy w regionie, niską dynamikę gospodarczą oraz nierównomierny rozwój. W ślad za budową drogi S6 idzie bowiem dostępność regionu, atrakcyjność inwestycyjna i osiedleńcza. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego mając na uwadze fakt ujęcia drogi S6 przez Rząd Polski  w  Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.  apeluje  o pilne rozpoczęcie prac. Pozwoli to wzmocnić spójność społeczną i terytorialną Polski Północnej oraz poprawi konkurencyjność tego obszaru.