Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko z dn. 25.01 w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

Stanowisko z dn. 25.01 w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

Stanowisko z dn. 25.01 w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

Stanowisko WRDS w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego

 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku po  zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu ds. gospodarczych WRDS (przygotowanym m.in. w oparciu o  informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz wiedzę eksperta zaproszonego na posiedzenie zespołu), dotyczącym dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego, podtrzymują dotychczasowe stanowisko WRDS wyrażone we wcześniejszej opinii z 25.05.2017 r.

WRDS  pozytywnie ocenia komunikację kolejową w regionie. Podkreśla jednak, że w dalszym ciągu istnieją rejony, gdzie dostępność kształtuje się na poziomie wymagającym dalszych działań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zachodniej części województwa pomorskiego, dostępności do portów, w tym modernizacji linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński.

Nadal uważamy, że szczególną rolę odgrywają kolejowe umowy powierzeniowe w kształtowaniu wieloletniej perspektywy rozwoju sprawności komunikacyjnej regionu i sytuacji taborowej przewoźników. Proces ten powinien być wsparty większym zaangażowaniem samorządów aglomeracji trójmiejskiej w funkcjonowanie PKP SKM sp. z o.o z uwagi na korzyści jakie może przynieść.

Stwierdza się, że w zakresie komunikacji drogowej, województwo pomorskie, w ostatnich latach, rozwija się i zwiększa dostępność komunikacyjną. Powstanie autostrady A1, powiązań lokalnych, dróg w miastach – poprawia warunki rozwoju regionu. Nadal jednak brakuje kluczowego połączenia zachodniej części ze wschodnią oraz poprzez takie połączenie otwarcie regionu na kraj i połączenia europejskie. Pilnego wsparcia wymaga budowa obwodnic miast w tym Starogardu Gdańskiego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, mając na uwadze harmonijny i zrównoważony rozwój województwa,  nadal stoi na stanowisku, że budowa drogi S6 ze względu na jej strategiczne znaczenie dla kraju i regionu powinna być potraktowana priorytetowo. Brak drogi S6 oznacza hamowanie współpracy w regionie, niską dynamikę gospodarczą oraz nierówny rozwój. Apelujemy o prowadzenie prac  nad S6 w całym planowanym zakresie  aż do Słupska. Pozwoli to wzmocnić spójność społeczną i terytorialną Polski Północnej oraz poprawi konkurencyjność tego obszaru.

Komunikacja w regionie to również komunikacja lokalna. Jej zmiana i rozwój  wymaga stałego doskonalenia w obliczu problemów jakie pojawiają się w wyniku zmian społecznych , kulturowych oraz nawyków mieszkańców. Nadążanie za takimi zmianami z uwagi na  potrzebę sprawnego funkcjonowania komunikacji lokalnej i stworzenia odpowiednich relacji pomiędzy obsługującymi a korzystającymi ze środków komunikacji wymaga stałego monitorowania i wprowadzania stosownych zapisów w regulaminach i innych dokumentach. Istotnym jest rozwiązanie zgłaszanych problemów dotyczących np. organizacyjno–prawnych determinantów przewozu towarów o niestandardowych gabarytach, pierwszeństwa w korzystaniu z niektórych udogodnień.  Stałe poprawianie regulacji i dbałość o właściwe relacje w przewozach lokalnych należy do samorządów oraz instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie firm przewoźników. WRDS zwraca się o zapewnienie  takich warunków
i w oparciu o spływające uwagi z otoczenia regulowanie na bieżąco powstających problemów.