Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Prezydium WRDS z dn. 8 maja 2018 w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

Stanowisko Prezydium WRDS z dn. 8 maja 2018 w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

Stanowisko Prezydium WRDS z dn. 8 maja 2018 w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2018 roku dotyczące propozycji przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku wobec zapowiedzi przez PKN ORLEN podjęcia inicjatywy przejęcia Grupy LOTOS, co zostało potwierdzone wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Energii, wobec dużego zainteresowania społecznego w tym wielu pomorskich środowisk i organizacji, uznaje za konieczne i uzasadnione pozyskanie niezbędnych informacji umożliwiających dokonanie oceny efektów proponowanych zamierzeń. Nieznane są bowiem gospodarcze cele strategiczne, któremu służyć ma dokonanie połączenia dwóch grup kapitałowych działających w branży petrochemicznej. Nie zostały przedstawione oczekiwane efekty i koszty działań koncentrujących dwa największe polskie koncerny paliwowe w tym koszty społeczne dotyczące m.in.  zatrudnienia.

Należy podkreślić, że Grupa LOTOS pełni istotną rolę w systemie gospodarczo – społecznym województwa pomorskiego będąc obok Grupy ENERGA jednym z największych pracodawców oraz źródłem dochodów podatkowych regionu pomorskiego. Grupa LOTOS jest także inicjatorem wielu przedsięwzięć m.in. o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym będąc regionalnym wzorcem działań w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz programów innowacyjnych i rozwojowych. Brak informacji dotyczących formuły organizacyjno – kapitałowej Grupy LOTOS po przekształceniach budzi obawy dotyczące dalszego znaczenia i roli odgrywanej przez LOTOS w systemie gospodarczym regionu.

Brak informacji w zakresie formuły połączenia obu grup kapitałowych (zasada wykupu akcji czy też inkorporacji) nie pozwala na dokonanie oceny wpływu tych przekształceń na samodzielność Grupy Kapitałowej LOTOS, jej dalszy rozwój lub jego brak. Z kolei brak informacji dotyczącej strategii rozwoju grupy w przypadku przejęcia Grupy LOTOS przez ORLEN nie pozwala ustalić dalszej pozycji Grupy LOTOS w branży oraz zakresu  działalności, decyzyjności i samodzielności. Należałoby bowiem ustalić dalsze możliwości rozwojowe Grupy LOTOS i odpowiedzieć na pytanie czy po przekształceniach kapitałowych możliwości  rozwojowe zostaną wzmocnione czy ograniczone i zmarginalizowane.

Brak wiedzy i informacji o proponowanych rozwiązaniach dotyczących procesu połączenia wzbudza obawy, które mogą być rozwiązane tylko przez przekazanie rzetelnych informacji i wiedzy dotyczącej proponowanych działań.

WRDS w Gdańsku, biorąc pod uwagę skutki wynikające z ogłoszonego podpisania listu intencyjnego pomiędzy Skarbem Państwa a PKN Orlen w zakresie połączenia PKN Orlen z GK LOTOS oraz brak jakichkolwiek informacji wpływających na przedstawione w stanowisku obawy, wątpliwości i pytania, zwraca się do Pana Ministra Energii z zaproszeniem na posiedzenie plenarne z jednoczesną prośbą o przedstawienie wszelkich możliwych informacji w przedmiotowym temacie oraz rozmowę na forum plenarnym WRDS w Gdańsku.