Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres czwartej kadencji 20.12.2018 r. – 19.12.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres czwartej kadencji 20.12.2018 r. – 19.12.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres czwartej kadencji 20.12.2018 r. – 19.12.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
za okres czwartej kadencji 20.12.2018 r. – 19.12.2019 r.

 

W roku 2019 odbyło się:

 1. 11 posiedzeń WRDS w Gdańsku,
 2. 11 posiedzeń Prezydium WRDS w Gdańsku,
 3. 1 konferencja WRDS w Gdańsku zorganizowana wraz z partnerami, organizacją „Pracodawcy Pomorza” oraz NSZZ „Solidarność” Region Gdański,
 4. 28 posiedzeń zespołów roboczych, w tym:
 • 11 posiedzeń zespołu ds. społecznych
 • 5 posiedzeń zespołu ds. ochrony zdrowia
 • 5 posiedzenia zespołu ds. gospodarczych
 • 7 posiedzenia zespołu ds. bezpieczeństwa
 1. WRDS przyjęła 10 uchwał w sprawie przyjęcia stanowiska, 2 uchwały w sprawie przyjęcia opinii, 8 informacji, 1 apel oraz 2 uchwały organizacyjne, w tym:
 • 3 stanowiska, 1 opinię i 4 informacje przygotowane przez zespół ds. społecznych
 • 2 stanowiska przygotowane przez zespół ds. ochrony zdrowia
 • 1 stanowisko, 1 opinia, 1 informacja opracowane wspólnie przez zespoły ds. społecznych i ds. ochrony zdrowia
 • 3 stanowiska oraz 1 informację przygotowane przez zespół ds. gospodarczych
 • 1 stanowisko oraz 2 informacje przygotowane przez zespół ds. bezpieczeństwa
 • 1 apel Prezydium
 • 2 uchwały organizacyjne zmieniające składy zespołów roboczych 

 

20 grudnia 2018 r. XXIX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z trzeciej kadencji Rady pod przewodnictwem pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego. Przewodnictwo Rady w czwartej kadencji objął, reprezentujący stronę pracodawców, pan Zbigniew Canowiecki przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

 

28 grudnia 2018 r. – do biura WRDS wpłynął wniosek Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący czasowej zmiany w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Za pana Wiesława Szajdę zgłoszono pana Zbigniewa Świadka.

 

2 stycznia 2019 r. – Pan Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club skierował pismo do Przewodniczącego WRDS z informacją, że w najbliższym czasie przekaże stosowne informacje w sprawie frekwencji przedstawicieli BCC.

 

4 stycznia 2019 r. – do Rady Dialogu Społecznego wysłano sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku za okres trzeciej kadencji 19.12.2017 – 20.12.2018 r. oraz plan pracy Rady na rok 2019.

 

7 stycznia 2019 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Spotkanie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Aktywizacja zawodowa pokolenia 60+ istotnym elementem realizacji polityki senioralnej państwa na przykładzie działań Gdańskiego Urzędu Pracy.
 2. Współpraca Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst, na przykładzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Gdyni.
 3. Sprawy organizacyjne.

 

7 stycznia 2019 r. – wpłynęło pismo od pani Agnieszki Kapały – Sokalskiej, Członka Zarządu UMWP z informacją, dotyczącą zakończenia protestu w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim, w sprawie wynagrodzeń pracowników niemedycznych.

 

8 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Podczas spotkania omówiono tematy na posiedzenie plenarne zaplanowane na 31 stycznia 2019 r.:

 1. Aktywizacja zawodowa pokolenia 60+ istotnym elementem realizacji polityki senioralnej państwa na przykładzie Gdańskiego Urzędu Pracy.
 2. Współpraca ROD Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst, na przykładzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Gdyni.
 3. Planowany budżet WRDS na 2019 rok.

 

9 stycznia 2019 r. – odbyło się spotkanie pana Ryszarda Świlskiego Wicemarszałka Województwa Pomorskiego ze stroną związkową dotyczące sytuacji panującej w Spółce SKM.

 

11 stycznia 2019 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Podczas spotkania uzgodniono plan pracy zespołu na 2019 rok.

 

11 stycznia 2019 r. – pani Dorota Gardias, Przewodnicząca RDS przekazała pismo z gratulacjami dla pana Zbigniewa Canowieckiego w związku z wyborem na funkcję Przewodniczącego WRDS.  

 

14 stycznia 2019 r. – do członków Rady oraz do członków zespołu ds. gospodarczych przekazano  pismo pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury, w sprawie rozwoju infrastruktury kolejowej – napędu dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski w związku z uchwałą nr 18 WRDS w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r.

 

16 stycznia 2019 r.

 1. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” poinformowała o podpisaniu w dniu 21.12.2018 r. porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
 2. Do wiadomości WRDS wpłynęło pismo Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej „Cisowa” adresowane do pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego dotyczące braku wzajemnego honorowania biletów Spółek (PKP SKM i Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.) dotyczących jednej grupy zawodowej.

 

17 stycznia 2019 r.

 1. Do biura WRDS wpłynął wniosek Związku Rzemiosła Polskiego dotyczący czasowej zmiany w składzie Prezydium. Za pana Wiesława Szajdę zgłoszono pana Tadeusza Zdunka.
 2. Do biura wpłynęła informacja Przewodniczącej RDS Pani Doroty Gardias o przekazaniu Uchwały nr 18 oraz stanowiska w sprawie „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski” zgodnie z właściwością do Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego.

 

18 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku

Zespół obradował zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Problematyka restrukturyzacji ENERGA SA w Koszalinie.
 2. Wypracowanie projektu stanowiska zespołu w sprawie połączenia Grupy Kapitałowej LOTOS przez Grupę Kapitałową ORLEN.
 3. Uzgodnienie planu pracy zespołu ds. gospodarczych na 2019 r.
 4. Sprawy różne.

 

21 stycznia 2019 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zgłosiło zmianę w składzie zespołu roboczego ds. gospodarczych, pana Wojciecha Dawidowskiego zastąpiła pani Katarzyna Leszcz – Cimoszko.

W tym samym terminie Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Pani Dorota Gardias przekazała:

 1. Uchwałę nr 18 wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie: „Rozwoju infrastruktury kolejowej – napędu dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski” do pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury.
 2. Uchwałę nr 17 wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka” do pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 3. Uchwałę na 16 wraz ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019 do pana Stanisława Szwedy, Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

25 styczeń 2019 r. – Pan Przewodniczący, Zbigniew Canowiecki reprezentował WRDS w Gdańsku na spotkaniu Prezydium i posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego z Przewodniczącymi Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

 

28 stycznia 2019 r. – Wpłynął wniosek Forum Związków Zawodowych z prośbą o poparcie zmian w ustawie o straży gminnej.

 

31 stycznia 2019 r. XXX odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Podczas posiedzenia omówiono tematy:

 1. Zmiany w składzie osobowym WRDS.

Marszałek Województwa Pomorskiego przekazał podziękowania dla byłych członków Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku: dla pana Janusza Wróbla przedstawiciela strony samorządowej oraz dla pana Wiesława Szajdy przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego. Jednocześnie Marszałek Województwa Pomorskiego przekazał powołania dla nowych członków Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku: pana Janusza Golińskiego, Wójta Gminy Cedry Wielkie oraz pana Zbigniewa Świadka, reprezentanta Związku Rzemiosła Polskiego.

 1. Przyjęcie Uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Przewodniczący przekazał powołanie na członka zespołu roboczego ds. gospodarczych, dla pani Katarzyny Leszcz-Cimoszko, reprezentanta Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w miejsce pana Wojciecha Dawidowskiego.

 1. Aktywizacja zawodowa pokolenia 60+ istotnym elementem realizacji polityki senioralnej państwa na przykładzie Gdańskiego Urzędu Pracy.
 2. Współpraca Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst, na przykładzie Gdyni.
 3. Projekt stanowiska przygotowany przez zespół ds. gospodarczych WRDS w sprawie przejęcia Grupy Kapitałowej LOTOS przez Grupę Kapitałową ORLEN. (Zgodnie z wnioskiem Prezydium Rada zdjęła punkt z porządku obrad, temat postanowiono przekazać ponownie do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Prezydium).
 4. Projekt stanowiska w sprawie wsparcia inicjatywy dotyczącej odtworzenia Oddziału Energa Operator SA w Słupsku. – przyjęcie uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 r.
 5. Sprawy wniesione.
 • Informacja pana Michała Podulskiego, Przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. reformy polityki RDS (Członka Zarządu – Przewodniczącego Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej), w sprawie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego, w aspekcie wykorzystywania osób do pracy przymusowej i możliwości zapobiegania niepożądanym procederom.
 • Wniosek Forum Związków Zawodowych z prośbą o poparcie zmian w ustawie o straży gminnej.

 

Przyjęto:

 1. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczącą działań restrukturyzacyjnych w Energa Operator w rejonie Słupska.
 2. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie „Polityki senioralnej z uwzględnieniem działań samorządu terytorialnego w Gdańsku i Gdyni”
 3. W trybie korespondencyjnym, Uchwałę nr 19 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu społecznego w Gdańsku.
 4. Rada poparła wniosek Forum Związków Zawodowych w sprawie zmian w ustawie o straży gminnej.

 

31 stycznia 2019 r. – do biura WRDS wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawie połączenia spółek Orlen i Lotos otrzymane w dniu dzisiejszym z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

5 lutego 2019 r.

 1. Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, dotyczące zmian w ustawie o strażach gminnych przesłano do:
 • pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów,
 • pana Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 1. Przewodniczący WRDS w Gdańsku przekazał do:
 • Zarządu Grupy Lotos,
 • Zarządu Grupy Energa SA,
 • Zarządu Grupy Energa Operator,

zaproszenia na posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku zaplanowane na dzień 12 lutego 2019 r.

 

6 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołów roboczych ds. społecznych oraz ds. ochrony zdrowia

Podczas wspólnego spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Sytuacja pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania w kontekście ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Organizacja egzaminów zawodowych w szkołach branżowych i technikach, ze szczególnym uwzględnieniem roli pracodawców w systemie edukacji zawodowej.
 3. Zabezpieczenie województwa pomorskiego przed chorobami zakaźnymi – stan szczepień ochronnych.
 4. Sprawy organizacyjne.

 

6 lutego 2019 r. – biuro WRDS przesłało do członków Rady, członków zespołu roboczego ds. gospodarczych oraz do prezesa DCT pismo otrzymane z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące dostępu kolejowego do portów morskich.

 

7 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Zespół obradował zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Ratownictwo Medyczne i związane z nim postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM).
 2. Możliwości usprawnienia Ratownictwa Medycznego poprzez wprowadzenie zmian systemowych.
 3. Ustalono termin oraz tematy kolejnego posiedzenia zespołu ds. bezpieczeństwa.

 

7 lutego 2019 r. – do zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia przekazano pismo pani Agnieszki Kapały – Sokalskiej, Członka Zarządu UMWP, do pana Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek.

 

8 lutego 2019 r. – biuro WRDS przekazało członkom Prezydium korespondencję dotyczącą działań restrukturyzacyjnych w ENERGA OPERATOR w rejonie Słupska.

 

12 lutego 2019 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Tematami obrad było:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS zaplanowanego na dzień 28 lutego 2019 r.
 • Sytuacja pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowywania w kontekście ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Zabezpieczenie województwa pomorskiego przed chorobami zakaźnymi – stan szczepień ochronnych.
 1. Spotkanie z Zarządem Grupy Lotos SA w Gdańsku.

 

14 lutego 2019 r.

Do wiadomości członków WRDS w Gdańsku przekazano:

 1. pismo pana Stanisława Szwedy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
 2. pismo pana Pawła Szrota, Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczące pisma w sprawie nowelizacji ustawy o strażach gminnych,
 3. pismo Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” w Kwidzynie, dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach,
 4. pismo Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Rusocinie, dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach.

W tym samym dniu biuro przesłało do wiadomości zespołu roboczego ds. społecznych:

 1. pismo pana Stanisława Szwedy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
 2. pismo Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” w Kwidzynie, dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach,
 3. pismo Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Rusocinie, dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach.

 

15 lutego 2019 r. – do wiadomości członków Rady przesłano pismo pana Ryszarda Świlskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego do pani Magdaleny Lipskiej, Prezesa Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej „CISOWA”, dotyczące przyznawania ulg dla pracowników kolejowych.

 

W dniu 15 lutego 2019 r. Przewodniczący WRDS przekazał zaproszenia na posiedzenie WRDS w Gdańsku zaplanowane na dzień 28 marca 2019 r.:

 1. pani Aleksandrze Dulkiewicz, pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Gdańska, Prezesowi Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
 2. panu Jackowi Karnowskiemu, Prezydentowi Miasta Sopotu, Wiceprezesowi Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot
 3. panu Wojciechowi Szczurkowi, Prezydentowi Gdyni, Wiceprezesowi Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot
 4. panu Michałowi Glaserowi, Dyrektorowi Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot
 5. panu Adamowi Hamryszczakowi, Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 6. panu Pawłowi Szefernakerowi, Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 7. pani Danucie Kamińskiej, Wiceprzewodniczącej Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

 

18 lutego 2019 r. – Przewodniczący WRDS w Gdańsku przesłał pismo wraz z zaproszeniem na posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku, zaplanowane na dzień 12 marca 2019 r. do:

 1. Zarządu Grupy Energa SA,
 2. Zarządu Grupy Energa Operator.

 

19 lutego 2019 r. – biuro WRDS zwróciło się do przedstawicieli gmin i powiatów z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu dialogu obywatelskiego w poszczególnych gminach i powiatach.

 

25 lutego 2019 r. – do biura WRDS wpłynęła wiadomość od pana Michała Podulskiego, Przewodniczącego podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy przy Radzie Dialogu Społecznego informująca, że w MSWiA powstaje dokument mówiący o Polityce Migracyjnej RP, za który odpowiada Pani Renata Szczęch Wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewodniczący podzespołu poinformował, że zwrócił się z prośbą do Pani Minister o przekazanie niniejszego dokumentu do konsultacji społecznych w ramach swojego podzespołu.

 

28 lutego 2019 r. XXXI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Posiedzenie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczącej sytuacji pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania w kontekście ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Zabezpieczenie województwa pomorskiego przed chorobami zakaźnymi – stan szczepień ochronnych.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący zespołu roboczego ds. społecznych przedstawił:

 • informację wypracowaną podczas posiedzenia zespołu, dotyczącą systemu egzaminów zawodowych, ich organizacji w szkołach branżowych i technikach, ze szczególnym uwzględnieniem roli pracodawców w systemie edukacji zawodowej.
 • informację dotyczącą statusu zawodowego nauczycieli, podejmowaną przez WRDS i zespół ds. społecznych Rady.

Przyjęto:

 1. Uchwałę nr 20 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie „Opinii o projekcie ustawy dotyczącej działania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania oraz warunków jej realizacji”.
 2. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącą zabezpieczenia województwa pomorskiego przed chorobami zakaźnymi – stan szczepień ochronnych.

 

1 marca 2019 r.

 1. biuro WRDS przekazało pani Dorocie Gardias, Przewodniczącej WRDS dokumenty przyjęte na posiedzeniu Rady w dniu 28.02.2019 r.:
 • Uchwałę nr 20 w sprawie „Opinii o projekcie ustawy dotyczącej działania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania oraz warunków jej realizacji”.
 • Informację dotyczącą zabezpieczenia województwa pomorskiego przed chorobami zakaźnymi – stan szczepień ochronnych.

 

 1. Pani dr Monika Kończyk zwróciła się do Przewodniczącego WRDS z prośbą o możliwość zaprezentowania schematu wynagradzania nauczycieli, w tym wachlarza dodatków na poziomie JST województwa pomorskiego, podczas najbliższego spotkania plenarnego WRDS.

 

 1. Do wiadomości biura WRDS wpłynęło pismo Przewodniczącej KM Pracowników Oświaty NSZZ “Solidarność” pani Ewy Ceroń- Szmeglińskiej oraz Wiceprzewodniczącej KM Pracowników Oświaty NSZZ “Solidarność” pani Jolanty Wichrowskiej do Prezydenta Miasta Starogard Gdański dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach.

 

6 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

 1. Znaczące zróżnicowanie wysokości dodatków motywacyjnych, trudnościowych, funkcyjnych dla nauczycieli i dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych w województwie pomorskim.
 2. Obszar Metropolitalny GGS.

 

6 marca 2019 r. – pan Ireneusz Wiśniewski Wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków skierował do pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego WRDS stanowisko przyjęte na posiedzeniu Sekcji Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków dotyczące odtworzenia Oddziału Energa Operator w Słupsku.

 

7 marca 2019 r. – do wiadomości biura WRDS przesłano pismo pani Iwony Cyrockiej Przewodniczącej Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach adresowane do pani Grażyny Maczulis Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach.

 

8 marca 2019 r.

 1. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przesłało do biur WRDS pismo w sprawie opinii do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 z prośbą o zgłaszanie uwag.
 2. Pani Katarzyna Stanulewicz członek WRDS, na wniosek pana dra Michała Woźnicy neurochirurga, zwróciła się z prośbą do pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia o omówienie problematyki neurochirurgii w województwie pomorskim oraz propozycji utworzenia Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.
 3. Do biura WRDS wpłynęła odpowiedź z Energa Operator SA w sprawie odtworzenia Oddziału Energa Operator SA w Słupsku przekazana członkom Prezydium oraz zespołu ds. gospodarczych.

 

12 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Podczas obrad omówiono przygotowania do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 28 marca 2019 r. w tematach:

 1. Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.
 2. Spotkanie z Zarządem Energa SA oraz Zarządem Energa Operator SA.

 

12 marca 2019 r.

Do wiadomości biura WRDS wpłynęły pisma pan Tomasza Szczotki Przewodniczącego KM NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Dworze Gdańskim, skierowane do:

 1. Pani Joanny Dudek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim
 2. Pani Edyty Oryl Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marzęcinie
 3. Pani Izabeli Stefaniak Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
 4. Pani Wioletty Przyborowskiej Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
 5. Pana Lubomira Głowackiego Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
 6. Pani Ewy Kalińskiej Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kmiecinie
 7. Pana Waldemara Sobczaka Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach.

 

13 marca 2019 r. – pan Piotr Całbecki Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, skierował do Przewodniczącego WRDS w Gdańsku stanowisko nr 1/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z prośbą o jego poparcie.

 

15 marca 2019r.

 1. Do wiadomości biura WRDS wpłynęło stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego nr 1/2019 z dnia 8 marca br. w sprawie rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz powstania odkrywki Złoczew.
 2. Do biura WRDS wpłynęło pismo pani Małgorzaty Grodziewicz Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie utworzenia oddziału neurochirurgii w Kościerzynie.

 

18 marca 2019 r. – pani Bożena Brauer Przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” w Gdańsku przesłała do wiadomości biura WRDS informację o skierowaniu 85 pism do pracodawców objętych działaniem organizacji związkowej z żądaniami w sprawie poprawy warunków pracy i płacy pracowników oświaty.

 

19 marca 2019 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku

Tematami spotkania było omówienie problematyki neurochirurgii w województwie pomorskim oraz propozycji utworzenia Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

 

20 marca 2019 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Spotkanie dotyczyło tematów:

 1. Bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście zagrożeń zewnętrznych w tym zagrożenia cyberterroryzmem.
 2. Ustalenie kolejnego terminu i tematu posiedzenia zespołu ds. bezpieczeństwa.

 

W tym samym dniu pani Grażyna Urbanowicz Przewodnicząca MK NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kwidzynie skierowała do wiadomości biura WRDS pismo adresowane do pana Marka Strociaka Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty i zmian w przepisach.

 

21 marca 2019 r. – do biura WRDS wpłynęło pismo Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z prośbą o wytypowanie reprezentanta WRDS do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Pismo przekazano do Członków Prezydium, z którymi przeprowadzono rozmowy telefoniczne w celu wskazania kandydata.

 

22 marca 2019 r.

Biuro WRDS wysłało zaproszenia na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 25 kwietna 2019 r. do:

 1. Pana Ireneusza Pawłowskiego Prezesa Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
 2. Pani dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG, Prorektor ds. Kształcenia Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 3. Pana Rafała Terleckiego Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku
 4. Pani Katarzyny Kazanieckiej – Kapała Sędzi Sądu Okręgowego, Koordynatorki ds. mediacji
 5. Pana adw. Marka Karczmarzyka Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
 6. Pana Jerzego Moska Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych
 7. Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydent Miasta Gdańska
 8. Pana Grzegorza Sulikowskiego Miejskiego Konserwatora Zabytków
 9. Pani Agnieszki Kowalskiej Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 10. Pani dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków
 11. Pana prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, prof. zw. PG z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
 12. Pani prof. dr hab. Krystyny Dziworskiej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego
 13. Pana Alana Aleksandrowicza Prezesa Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
 14. Pana Krzysztofa Króla, Ultra Relations
 15. Pana Basila Kerskiego Dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności
 16. Pana Mikołaja Konopki Prezesa Zarządu Euro Styl
 17. Pana Krzysztofa Sobolewskiego Prezesa Shipyard City Gdańsk

 

25 marca 2019 r. – do biura wpłynęło stanowisko Nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poparcia apelu SPÓŁKI Z O.O. SPÓŁKI K. TYMBARK – MWS z siedzibą w Tymbarku – wraz z pismem przewodnim. Stanowisko przekazane zostało członkom Rady.

 

28 marca 2019 r. XXXII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 1. Zmiany w składzie osobowym WRDS (zarządzenie Marszałka Województwa Pomorskiego).

Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył powołania dla nowych członków Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dla pana Adama Żołnowskiego oraz dla pani Anny Urbanowicz.

 1. Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.
 2. Sprawy wniesione.
 • Schemat wynagradzania nauczycieli, w tym wachlarz dodatków na poziomie JST województwa pomorskiego. Informację przedstawi pani dr Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty.
 • Stanowisko nr 1/2019 z dnia 12 marca 2019 r. Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w sprawie zwiększenia świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – stanowisko przekazano do omówienia na zespole roboczym ds. ochrony zdrowia.
 • Stanowisko nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie poparcia apelu SPÓŁKI Z O.O. SPÓŁKI K. TYMBARK – MWS z siedzibą w Tymbarku – sprawę skierowano do zespołu ds. gospodarczych.
 • Wybór reprezentanta Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego – przyjęto kandydaturę pana Zbigniewa Canowieckiego przewodniczącego WRDS na reprezentanta do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

 

Przyjęto:

 1. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r.  dotyczącą Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot.

 

29 marca 2019 r. – biuro zgłosiło pana Zbigniewa Canowieckiego jako przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

 

W tym samym dniu WRDS skierowała do pani Doroty Gardias Przewodniczącej RDS informację dotyczącą Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot przyjętą na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dnia 28 marca 2019 r.

 

Ponadto pan Zbigniew Canowiecki Przewodniczący zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, przekazał stanowisko zespołu z dnia 19 marca 2019 roku dotyczące powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim do:

 1. Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego
 2. Pana Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego
 3. Pani Elżbiety Rucińskiej – Kulesz, Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
 4. Pana prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kloca, Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie neurochirurgii
 5. Pani Jolanty Sobierańskiej – Grendy, Prezesa Zarządu Szpitali Pomorskich

 

1 kwietnia 2019 r. – do biura WRDS wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotycząca uchwały WRDS z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Gospodarka województwa pomorskiego – innowacyjna gospodarka”. Pismo przesłano do członków WRDS i członków zespołu ds. gospodarczych.

 

2 kwietnia 2019 r. – Forum Związków Zawodowych przekazało rekomendacje dla pani Anny Urbanowicz, nowego członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

 

W dniach 8-10 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się szkolenie organizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowane do pracowników biur WRDS nt. „Trudny klient – umiejętność pracy w stresie”.

 

9 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. społecznych

Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 1. Informacja na temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów na przykładzie mediacji sądowych.
 2. Zagospodarowanie gdańskich terenów postoczniowych.
 3. Stan dialogu obywatelskiego w regionie.
 4. Sprawy wniesione.
 • Przedstawienie zaktualizowanych danych dotyczących zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli w roku 2018.

 

9 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Podczas spotkania omówiono przygotowania do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 25 kwietnia 2019 r. w sprawach:

 1. Zagospodarowanie gdańskich terenów postoczniowych.
 2. Informacja na temat mediacji, jako sposobu rozwiązywania sporów na przykładzie mediacji sądowych.
 3. Stan dialogu obywatelskiego w regionie.

 

24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku

Porządek spotkania:

 1. Wypracowanie projektu stanowiska w sprawie połączenia Grupy Lotos z Grupą Orlen, zgodnie z wytycznymi Prezydium z dnia 12.02.2019 r.
 2. Omówienie działań podjętych w związku z restrukturyzacją Oddziału Energa Operator w Słupsku.
 3. Omówienie stanowiska WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie poparcia apelu spółki sp. z o.o. Tymbark.  
 4. Sprawy wniesione.

 

24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Podczas spotkania omówiono poniższe tematy:

 1. „Piecza zastępcza realizowana w samorządach województwa pomorskiego – problemy w realizacji zadania, w tym potrzeby finansowe i propozycje ewentualnych zmian w regulacjach prawnych (na przykładzie powiatu wejherowskiego).
 2. „Aktywność zawodowa ludności na pomorskim rynku pracy – wyzwania aktywizacji”.
 3. Sprawy wniesione.

 

25 kwietnia 2019 r. odbyło się XXXIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Przedmiotem obrad były poniższe tematy:

 1. Zmiany w składzie osobowym WRDS (zarządzenie Marszałka Województwa Pomorskiego).
 2. Przyjęcie projektu informacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie terenów postoczniowych w Gdańsku.
 3. Przyjęcie projektu uchwały nr 21 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej.
 4. Stan dialogu obywatelskiego w regionie.
 5. Sprawy wniesione.
 • Przyjęcie projektu uchwały nr 22 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

 

Przyjęto:

 

 1. Przyjęto informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie terenów postoczniowych w Gdańsku.
 2. W drodze głosowania korespondencyjnego Rada przyjęła:
 • Uchwałę nr 21 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej,
 • Uchwałę nr 22 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 r.  dotyczącą powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

 

26 kwietnia 2019 r.

 1. Do wiadomości członków Prezydium i członków zespołu ds. gospodarczych wysłano odpowiedź Zarządu Energa – Operator SA dotyczącą odtworzenia Oddziału w Słupsku.
 2. Do Kujawsko – Pomorskiej WRDS  wysłano stanowisko Prezydium WRDS w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r. dotyczące poparcia stanowiska w sprawie wyceny świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

29 kwietnia 2019 r.

 1. Pismo Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczące terenów postoczniowych  wysłano do:
 • Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska
 • Pana Alana Aleksandrowicza Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska
 • Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego
 • Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego

 

 1. Do pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego wysłano uwagi do opracowania przygotowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, nt. „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku – Wynagrodzenia Nauczycieli”.

 

30 kwietnia 2019 r.

 1. Stanowisko Prezydium WRDS w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r w sprawie zwiększenia świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  wysłano do:
 • Pana prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia
 • Pana Andrzeja Jacyny Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  1. Pismo pana Jakuba Kapturzaka Zastępcy Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, dotyczące „Rozwoju infrastruktury kolejowej – napędu dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski” wysłano do pana Ryszarda Świlskiego Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, do członków WRDS oraz członków zespołu ds. gospodarczych.
  2. W ramach konsultacji społecznych, do członków WRDS oraz członków zespołu ds. gospodarczych, wysłano projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Ponadto, do członków WRDS oraz członków zespołu ds. społecznych wysłano:
 • Uwagi do opracowania przygotowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, nt. „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku – Wynagrodzenia Nauczycieli.”
 • Raport „Oświata w latach 2015-2018.”
  1. Do pani dr Moniki Kończyk Kuratora Pomorskiego  wysłano uwagi do opracowania „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku – Wynagrodzenia Nauczycieli”, przedstawionego podczas posiedzenia Rady w dniu 28 marca br.

 

7 maja 2019 r. – do członków Rady oraz do członków zespołu ds. społecznych wysłano opracowania związane z problematyką dotyczącą aktualnej sytuacji w oświacie, w tym szczególnie w zakresie finansowania zadań oświatowych i poziomu wynagrodzeń nauczycieli.

 1. Prezentacja wraz z komentarzem, która została przedstawiona na posiedzeniu Pomorskiej Rady Oświatowej w dniu 18 kwietnia br. 
 2. Materiał wraz z komentarzem przedstawiany na posiedzeniu WRDS w dniu 28 marca br.  przez wojewódzkie władze oświatowe.
 3. Zestawienie danych dotyczących subwencji oświatowej i wynagrodzeń nauczycieli w okresach 2012-2015 i 2016-2019.

 

W tym samym terminie do członków Rady oraz do członków zespołu ds. społecznych  przekazano stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie protestu nauczycieli oraz uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego popierającą stanowisko PRO.

 

8 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

 1. Notatka dotycząca wniosków Zespołu wynikających z omówienia 24 kwietnia br. następujących tematów:
 • Piecza zastępcza realizowana w samorządach województwa pomorskiego – problemy w realizacji zadania, w tym potrzeby finansowe i propozycje ewentualnych zmian w regulacjach prawnych (na przykładzie powiatu wejherowskiego).
 • Aktywność zawodowa ludności na pomorskim rynku pracy – wyzwania aktywizacji.
 1. Doskonalenie przygotowania metodycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 2. Funkcjonowanie agencji zatrudnienia w województwie pomorskim.

 

13 maja 2019 r. – do wiadomości członków zespołu ds. gospodarczych przekazano pismo pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, Prezydenta Miasta Słupska, do pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie odtworzenia Oddziału Energa – Operator w Słupsku.

 

14 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Podczas spotkania omówiono tematy na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 30.05.2019 r.

 1. Równość w prawach kobiet i mężczyzn w województwie pomorskim.
 2. Doskonalenie przygotowania metodycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz przez opiekunów praktyk zawodowych.

Ponadto w sprawach wniesionych przedstawiono:

 1. Projekt stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie poparcia apelu spółki sp. z o.o. Tymbark zgłoszonego przez WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Projekt stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie połączenia Grupy Lotos z Grupą Orlen zgodnie z wytycznymi Prezydium z dnia 12.02.2019 r.
 3. Przedstawiono wnioski zespołu ds. gospodarczych w sprawie działań podjętych w związku z restrukturyzacją Oddziału Energa Operator w Słupsku.
 4. Zaproponowano wniosek do Prezydium w sprawie podjęcia tematu dotyczącego jakości obsługi obcokrajowców w punkcie obsługi cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdyni.
 5. Przygotowania do konferencji pt. „Rozwój portów morskich. Ograniczenia i hamulce ich rozwoju.”
 6. Przedstawiono notatki z posiedzenia zespołu ds. społecznych z dnia 24.04.2019 r. dotyczących następujących tematów:
 • Piecza zastępcza realizowana w samorządach województwa pomorskiego – problemy w realizacji zadania, w tym potrzeby finansowe i propozycje ewentualnych zmian w regulacjach prawnych (na przykładzie powiatu wejherowskiego).
 • Aktywność zawodowa ludności na pomorskim rynku pracy – wyzwania aktywizacji.
 1. Przewodniczący poinformował członków Prezydium o wynikach głosowania korespondencyjnego uchwał WRDS. 

 

16 maja 2019 r. – przekazano pani Dorocie Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjęte w dniu 14 maja 2019 r.:

 1. uchwała nr 21 w sprawie rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji oraz wpisywania do umów klauzuli mediacyjnej,
 2. uchwała nr 22 dotycząca powołania nowego Oddziału neurochirurgii (NCH) w województwie pomorskim.

 

17 maja 2019 r. – wysłano zaproszenia na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 30.05.2019 r. do:

 1. Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów
 2. Pana Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii
 3. Pana Mateusza Boncy Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
 4. Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego PKN ORLEN.

 

W tym samym dniu:

 1. pismo Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, dotyczące Stanowiska Nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podatku VAT na soki Owocowe i warzywne,  przekazano do:
 • Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego
 • Pana Józefa Dzikiego  Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 1. Prezydium WRDS zwróciło się z prośbą do Wojewody Pomorskiego o przeprowadzenie kontroli w punkcie obsługi cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdyni.

 

20 maja 2019 r.

 

 1. do gmin i powiatów województwa pomorskiego wysłano, pismo Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku oraz prezentację nt. „Stanu dialogu obywatelskiego w regionie”.
 2. do WRDS wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Finansów dotycząca poparcia przez WRDS w Gdańsku stanowiska WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia stawki podatku VAT na nektary i napoje zawierające sok owocowy lub warzywny. Pismo zostało przekazane do członków Rady oraz do zespołu ds. gospodarczych.

 

22 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Na spotkaniu omówiono poniższe tematy:

 1. Informacja dotycząca systemu powiadamiania i informowania społeczeństwa (regionu) w sytuacjach kryzysowych.
 2. System powiadamiania ratunkowego, w tym Ratownictwo Medyczne. 
 3. Sprawy wniesione.

 

22 maja 2019 r. – do członków Rady oraz do członków zespołu ds. gospodarczych  przesłano pismo organizacji związkowych przy Energa Operator w Słupsku, skierowane do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, dotyczące odtworzenia Oddziału Energa Operator SA w Słupsku.

 

24 maja 2019 r.

 1. Do wiadomości WRDS wpłynęło pismo od pani Magdaleny Lipskiej Prezesa ZZPZ SKM Cisowa, skierowane do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie honorowania biletów podpisane wspólnie z organizacją związkową działającą w spółce Przewozy Regionalne.
 2. Przygotowano i rozesłano zaproszenia na konferencję pt. „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni”, która odbędzie się 2 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni.

 

30 maja 2019 r. XXXIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Projekt stanowiska przygotowany przez zespół roboczy ds. gospodarczych WRDS dotyczący propozycji przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN – projekt uchwały nr 24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r.
 2. Przyjęcie informacji na temat równości w prawach kobiet i mężczyzn w województwie pomorskim.
 3. Doskonalenie przygotowania metodycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – projekt uchwały nr 23 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r.
 4. Sprawy wniesione.
 • Przedstawienie informacji z posiedzenia zespołu roboczego ds. społecznych
  z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pan Franciszek Potulski, Przewodniczący zespołu roboczego ds. społecznych.
 1. Wolne wnioski.
 • Ustalenie terminu posiedzenia WRDS w czerwcu – propozycja 26.06.2019 r.
 • Nowa wersja aplikacji mobilnej Regionalnego Systemu Ostrzegania

(jest to darmowa usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.).

 

Przyjęto:

 1. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. dotyczącą równości w prawach kobiet i mężczyzn.
 2. W głosowaniu korespondencyjnym uchwałę nr 23 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

3 czerwca 2019 r. – do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego przekazano pismo Przewodniczącego WRDS w Gdańsku skierowane do pani Doroty Gardias Przewodniczącej RDS, popierające stanowisko WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczące zwiększenia stawki podatku VAT na soki owocowe i warzywne.

 

4 czerwca 2019 r.

 1. Do WRDS wpłynęło pismo Związków Zawodowych działających w spółce Przewozów Regionalnych oraz Szybkiej Kolei Miejskiej skierowane do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnego biletu.
 2. Do pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego przesyłano informację WRDS w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. dotyczącą równości praw kobiet i mężczyzn.
 3. Do Rady wpłynął wniosek Prezydium Forum Związków Zawodowych z prośbą o pilne zajęcie się sprawą dotyczącą kontrolerów ZUS i ich sytuacji w zakładzie pracy oraz zwołanie dodatkowego posiedzenia Prezydium WRDS i zaproszenia do udziału w posiedzeniu Dyrektora O/ZUS w Gdańsku oraz Prezydium Związku Zawodowego Inspektorów ZUS.
 4. Do Rady wpłynęła odpowiedź pani dr Moniki Kończyk Kuratora Pomorskiego na pismo dotyczące uwag do opracowania pt. „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku – Wynagrodzenia Nauczycieli”, przedstawionego podczas posiedzenia Rady w dniu 28.03.2019r.

 

5 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołów roboczych ds. społecznych oraz ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku

Wspólne posiedzenie zespołów odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Profilaktyczne badania lekarskie – uchybienia, nieprawidłowości i ewentualne propozycje zmian w przepisach.
 • Informacja PIP na temat uchybień i nieprawidłowości leżących po stronie pracodawcy i pracowników.
 • Informacja WOMP na temat uchybień i nieprawidłowości leżących po stronie jednostek medycyny pracy.

 

6 czerwca 2019  r. – do Rady przesyłane zostały dwa pisma, skargi dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ZUS wśród kobiet prowadzących działalność gospodarczą.

 

11 czerwca 2019 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

 1. Wniosek Forum Związków Zawodowych w sprawie dotyczącej kontrolerów ZUS i ich sytuacji w zakładzie pracy.
 2. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
 • Profilaktyczne badania lekarskie – uchybienia, nieprawidłowości i ewentualne propozycje zmian w przepisach.

– Informacja PIP na temat uchybień i nieprawidłowości leżących po stronie pracodawcy i pracowników.

– Informacja WOMP na temat uchybień i nieprawidłowości leżących po stronie jednostek medycyny pracy.

 • System powiadamiania ratunkowego, w tym Ratownictwo Medyczne.
 1. Sprawy wniesione.
 • Wyniki głosowania korespondencyjnego uchwały nr 23 WRDS w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Rozpatrzenie wniosku zespołu ds. gospodarczych w sprawie barier zatrudniania cudzoziemców.
 • Rozpatrzenie skarg dotyczących kontroli przeprowadzanych przez ZUS wśród kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zgłoszony przez Ruch Społeczny Kobiety na Działalności oraz  Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych.

 

13 czerwca 2019 r. – wysłano pismo do pana nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku od Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczące pobicia przedsiębiorcy z Chwaszczyna. 

 

17 czerwca 2019 r. – Rada Dialogu Społecznego przesłała kolejny Informator Dialogu Społecznego, który został przekazany członkom Rady oraz członkom zespołów roboczych.

 

25 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Podczas posiedzenia Zespół przygotował temat na posiedzenie WRDS zaplanowane na dzień 2 lipca 2019 r. dotyczący systemu powiadamiania ratunkowego w tym Ratownictwa Medycznego.

 

25 czerwca 2019 r. nadzwyczajne XXXV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Z inicjatywy pana Daniela Obajtka Prezesa PKN ORLEN odbyło się spotkanie WRDS w Gdańsku z przedstawicielami Spółki LOTOS oraz PKN ORLEN. Podczas spotkania przedstawiono perspektywę dla Grupy LOTOS i PKN ORLEN po przejęciu kapitałowym Grupy LOTOS

 

26 czerwca 2019 r. – Przewodniczący WRDS w Gdańsku skierował do pana Jarosława Waszkiewicza Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury skargę dotyczącą braku współpracy z Ministerstwem. Pismo przekazano do wiadomości:

 1. Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury
 2. Pana Rafała Webera –  Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury
 3. Pani Doroty Gardias – Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

 

28 czerwca 2019 r. – WRDS w Gdańsku do udziału w pracach nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,  zgłosiła osoby:

 1. panią dr Annę Pawłowską, Kierownika Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 2. panią Marzenę Rapalską członka Rady Rynku Pracy Powiatu Lęborskiego.

 

W czerwcu biuro prowadziło prace związane z przygotowaniami do konferencji pt. „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni”, zaplanowanej na dzień 2 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni.

 

2 lipca 2019 r. XXXVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Posiedzenie plenarne odbyło się zgodnie z porządkiem:

 1. Profilaktyczne badania lekarskie – uchybienia, nieprawidłowości i ewentualne propozycje zmian w przepisach – projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2019 r. 
 2. System powiadamiania ratunkowego, w tym Ratownictwo Medyczne – projekt informacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2019 r.
 3. Wręczenie listu gratulacyjnego pani Agnieszce Piotrowskiej – Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego, zwyciężczyni tegorocznego konkursu Stowarzyszenia Czerwonej Róży, dla najlepszych studentów szkół wyższych województwa pomorskiego.

 

Przyjęto:

 1. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2019 r. dotycząca Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim – stan na maj 2019 roku.
 2. W trybie głosowania korespondencyjnego – uchwałę nr 24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 17 września 2019 r. dotycząca propozycji zmian legislacyjnych, które przyczyniłyby się do większej skuteczności egzekwowania prawa przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.

 

 

 

2 lipca 2019 r. konferencja pt. „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni”

Porządek konferencji:

 1. Otwarcie konferencji  – Przewodniczący WRDS w Gdańsku – dr Zbigniew Canowiecki
 2. Wystąpienia otwierające:
 • Pan Adam Meller -Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia (Powitanie), 
 • Pani Małgorzata Zielińska – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Paweł Krężel – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej, MGMiŻŚ
 • Pan Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
 • Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Pan Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni.
 • Pan Piotr Borawski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
 1. Prezentacje:
 • Rola i znaczenie portów morskich Gdańska i Gdyni – Pan Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • Znaczenie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk dla rozwoju portów Trójmiasta – Pan Ryszard Świlski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.
 • Plany rozwojowe portu Gdynia – Pan Adam Meller Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
 • Plany rozwojowe portu Gdańsk – Pan Adam Kłos Dyrektor Departamentu Handlowego, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
 1. Przerwa kawowa.
 • Rozwój i rola infrastruktury kolejowej w dostępności do portów morskich – Pan Andrzej Osipów Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Północnego PKP Polskich Linii Kolejowych.
 • Sprawny dostęp drogowy do portu w Gdyni jako warunek jego dalszego rozwoju – Pan Marek Stępa, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych;
 • Program wdrażania portowego systemu informatycznego – Pan Andrzej Zelek Prezes Zarządu Polski PCS oraz Pan Richard Morton, Sekretarz Generalny, IPCSA Port Community Systems in Practice.
 1. Panel dyskusyjny:
 • Pan  Zbigniew Canowiecki – Przewodniczący WRDS w Gdańsku (moderator);
 • Pan Paweł Krężel – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 • Pani Sylwia Cieślak – Wilk – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych        Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • Pan Marek Stępa – Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych;
 • Pan Adam Kłos Dyrektor Departamentu Handlowego, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk,
 • Pan Adam Meller Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia,
 • Pan Piotr Pawłowski, Przedstawiciel Rady Interesantów Portu Gdynia; Prezes Zarządu, Bałtycki Terminal Zbożowy
 • Pan Adam Żołnowski, Przedstawiciel Rady Interesantów Portu Gdańsk;  Wiceprezesa Zarządu DCT Gdańsk,
 1. Pytania do prelegentów i panelistów.
 2. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

5 lipca 2019 r.

 1. Biuro otrzymało pismo przewodnie oraz uchwały Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zahamowania obrotu TAX FREE oraz w sprawie przewlekłości postępowań sądowych, które zostały przekazane Członkom WRDS oraz członkom zespołu ds. gospodarczych.
 2. Biuro przekazało pani Dorocie Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2019 roku dotyczącą Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim – stan na maj 2019 roku.

 

11 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku

Na spotkaniu omówiono poniższe tematy:

 1. Aktualizacja planu pracy zespołu;
 2. Sprawy bieżące zgłaszane przez członków zespołu.

 

Tego samego dnia biuro otrzymało pismo pana Sławomira Koniuszego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wraz z wnioskami zgłoszonymi przez uczestników konferencji pt.: „Zamówienia publiczne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego”, która odbyła się 29 maja 2019 r. Dokumenty zostały przekazane do Członków WRDS oraz Członków zespołów roboczych.

 

16 lipca 2019 r. – biuro otrzymało stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji oddziałów internistycznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi. Stanowisko zostało przekazane do Członków Prezydium WRDS.

 

18 lipca 2019 r.

 1. biuro przekazało do członków Prezydium WRDS oraz do członków zespołu ds. gospodarczych, pismo nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczące informacji na temat śledztwa związanego z pobiciem przedsiębiorcy oraz zatrudnionych u niego pracowników z Ukrainy.
 2. Przewodniczący WRDS w Gdańsku skierował pismo do pana Daniela Obajtka Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN oraz do wiadomości pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego, pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie deklaracji, wypowiedzianych podczas posiedzenia WRDS w dniu 25.06.2019 r.

 

W tym samym dniu biuro przekazało informację dotyczącą Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim – stan na maj 2019 roku, przyjętą podczas posiedzenia WRDS w dniu 02.07.2019 r. do:

 1. Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia
 2. Elżbiety Rucińskiej-Kulesz Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
 3. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 

31 lipca 2019 r.

 1. Biuro otrzymało pismo przewodnie oraz uchwałę Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie postulatów i problemów  pracowników Domów Pomocy Społecznej.
 2. Biuro przekazało członkom WRDS oraz członkom zespołu ds. społecznych stanowisko Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie postulatów i problemów pracowników Domów Pomocy Społecznej.

 

6 sierpnia 2019 r. – do biura wpłynęło zaproszenie dla przewodniczącego WRDS w Gdańsku, otrzymane od pana Piotra Całbeckiego – Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej WRDS, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na  konferencję pn. „Kaskada Dolnej Wisły – kolejny stopień Siarzewo – węzeł logistyczny Bydgoszcz”, zaplanowaną na 23 września 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym.

 

7 sierpnia 2019 r. – pan Zbigniew Canowiecki Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, wystosował pisma do:

 1. pana Macieja Lignowskiego Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
 2. pana Zbigniewa Labudy Dyrektora Przewozów Regionalnych Oddziału Pomorskiego z siedzibą w Gdyni
 3. Starostów województwa pomorskiego
 4. Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska
 5. Pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska
 6. Pana Wojciecha Szczurka Prezydenta Gdyni
 7. Pana Jacka Karnowskiego Prezydenta Miasta Sopotu
 8. Pana Krzysztofa Czopka Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWP    

dotyczące oceny jakości dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim.

 

16 sierpnia 2019 r. – na ręce przewodniczącego WRDS w Gdańsku wpłynęło zaproszenie od pana Wojewody Pomorskiego na obrady w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego zaplanowanego na dzień 26.08.2019 r. o godz. 11:00 w gmachu Politechniki Gdańskiej.

 

23 sierpnia 2019 r. – do biura wpłynęło pismo pana Adama Liszczewskiego Przewodniczącego OPZZ województwa pomorskiego skierowane do pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego w sprawie obrad Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Pismo przekazano członkom Rady.

 

26 sierpnia 2019 r. – do członków Rady przekazano pismo Pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, stanowisko reprezentatywnych partnerów społecznych w sprawie Okrągłego Stołu ds. oświaty z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałę nr 81 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie wraz z załącznikiem Okrągły Stół Edukacyjny 2.0 – Forum Edukacyjne.

 

27 sierpnia 2019 r. – biuro przekazało członkom Prezydium, do głosowania korespondencyjnego:

 1. projekt uchwały WRDS dotyczący propozycji zmian legislacyjnych, które przyczyniły by się do większej skuteczności egzekwowania prawa przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.
 2. Projekt zaległej uchwały WRDS w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim.

 

W tym samym terminie biuro przekazało do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju prezentacje przedstawione podczas konferencji pt. „Uwarunkowania rozwojowe portów Gdańska i Gdyni”, nt.:

 1. Rola i znaczenie portów morskich Gdańska i Gdyni,
 2. Znaczenie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk dla rozwoju portów Trójmiasta,
 3. Plany rozwojowe portu Gdynia,
 4. Plany rozwojowe portu Gdańsk.

 

28 sierpnia 2019 r. – biuro przekazało członkom Rady pismo Pana Piotra Dudy, Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, odnoszące się do korespondencji Pani Doroty Gardias, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, dotyczącej organizowania Okrągłych Stołów Edukacyjnych w poszerzonej formule WRDS.

 

3 września 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Na spotkaniu omówiono temat bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście zagrożeń zewnętrznych, w tym bezpieczeństwa cybernetycznego.

                               

3 września 2019 r. biuro przekazało panu Maciejowi Dobrzynieckiemu Kanclerzowi Loży Gdańskiej Business Centre Club, Wiceprezesowi Zarządu BCC pismo pani Alicji Kinczewskiej – Dybek Przewodniczącej zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w sprawie zmiany przedstawiciela organizacji BCC w zespole.

 

4 września 2019 r. – biuro przesłało do wiadomości członków Rady opracowanie GUS „Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe w 2018 r.” (wyniki wstępne).

 

11 września 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Na spotkaniu omówiono poniższe tematy:

 1. 100 lat sportu akademickiego w Gdańsku.
 2. Informacja o ustaleniach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.
 3. Informacja o ustaleniach ustawy z lipca br. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
 4. Sprawy organizacyjne.
 5. System wsparcia nauczycieli w województwie pomorskim.

 

13 września 2019 r. – biuro przekazało do  wiadomości członków Rady raport z badania pt. „Rejestr Instytucji Szkoleniowych w województwie  pomorskim – analiza oferty szkoleniowej 2014-2018″, którego autorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

 

16 września 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku

Na spotkaniu omówiono temat „Ocena jakości dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim”.

 

18 września 2019 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Prezydium obradowało zgodnie z porządkiem spotkania:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 26 września 2019 r.
 • Bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście zagrożeń zewnętrznych w tym bezpieczeństwo cybernetyczne.
 • Ocena jakości dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim.
 1. Wyniki głosowania korespondencyjnego:
 • uchwała WRDS dotycząca propozycji zmian legislacyjnych, które przyczyniłyby się do większej skuteczności egzekwowania prawa przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy.
 • zaległa uchwała WRDS w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim.
 1. Informacja dotycząca efektów śledztwa w sprawie pobicia przedsiębiorcy z Chwaszczyna oraz zatrudnionych przez niego pracowników z Ukrainy.
 2. Informacja o przygotowywanej analizie skuteczności spraw podejmowanych przez WRDS w Gdańsku.
 3. Sprawy wniesione.
 • Projekt stanowiska, wypracowany przez zespół ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku, dotyczący zapowiadanych zmian w sprawie zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS oraz trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.
 • Informacje z posiedzenia zespołu ds. społecznych dotyczące:

– 100 lat sportu akademickiego w Gdańsku.

– Finansowania oświaty.

 • Informacja dotycząca organizacji w województwie pomorskim doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
 • Zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Rady na 2020 r.

 

W tym samym dniu Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, skierował pismo do pani Anety Pawłowskiej Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, dotyczące ustaleń przyjętych podczas posiedzenia Prezydium Rady w dniu 11 czerwca br.

 

19 wrzesień 2019 r.

 1. Biuro przekazało Członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zaproszenie na posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej, które odbędzie się w ramach podjętej z Pomorską Radę Oświatową  inicjatywy Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej 4 października 2019 roku o godz. 9.00 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (Dziedziniec Heweliusza – ul. Gabriela Narutowicza 11/12).
 2. Przewodniczący zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, skierował do pani   Małgorzaty Bielang Pomorskiego Kuratora Oświaty, pismo dotyczące przekazania informacji o skali i warunkach zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego.

 

20 września 2019 r. – biuro przekazało członkom Rady oraz członkom zespołu ds. gospodarczych odpowiedź pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli w punkcie obsługi cudzoziemców, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdyni.

 

24 września 2019 r. posiedzenie zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku.

Zespół omówił poniższe tematy:

 1. Aktualne problemy w pomorskiej służbie zdrowia.
 2. Zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy na 2020 rok.
 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

26 września 2019 r. XXXVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Podczas posiedzenia plenarnego omówiono tematy:

 1. Bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście zagrożeń zewnętrznych w tym bezpieczeństwo cybernetyczne.
 2. Ocena jakości dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim.
 3. Projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim.
 4. Projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczący zapowiadanych zmian w sprawie zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS oraz trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.
 5. 100 lat sportu akademickiego w Gdańsku.
 6. Sprawy wniesione.
 • Informacja dotycząca finansowania oświaty – Przewodniczący zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku.
 • Zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Rady na 2020 r.

 

Przyjęto:

 1. Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r.  dotyczącą cyberbezpieczeństwa
 2. Uchwałę nr 25 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r.  dotyczącą zapobiegania cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych.
 3. Uchwałę nr 26 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego.
 4. Uchwałę nr 27 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim.

 

26 września 2019 r. – biuro przekazało do pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie pisma pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wraz z załącznikami:

 1. uwagami zespołu ds. społecznych do tekstu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami,
 2. informacją zespołu ds. społecznych dotyczącą organizacji w województwie pomorskim doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

 

Tego samego dnia biuro przekazało:

 1. do Przewodniczących Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego pismo pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wraz z informacją zespołu ds. społecznych dotyczącą organizacji w województwie pomorskim doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
 2. pismo pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Spółkę Przewozy Regionalne, na przekazane przez WRDS pytania dotyczące jakości dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim do pana Zbigniewa Labudy Dyrektora spółki Przewozy Regionalne Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni, oraz do wiadomości: pana Krzysztofa Zgorzelskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Przewozy Regionalne, pana Mateusza Siepielskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewozy Regionalne.

 

30 września 2019 r.  – Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku skierowała pismo do pana Zbigniewa Labudy Dyrektora Przewozów Regionalnych Oddziału Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, dotyczące odpowiedzi udzielonej przez Spółkę Przewozy Regionalne, na przekazane przez WRDS pytania dotyczące jakości dostępności transportu kolejowego w województwie pomorskim. Pismo zostało przekazane do wiadomości pana Krzysztofa Zgorzelskiego Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Przewozów Regionalnych oraz do pana Mateusza Siepielskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewozów Regionalnych.

 

2 października 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Zespół obradował zgodnie z porządkiem posiedzenia:

 1. Zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej w obszarze gospodarki morskiej i budownictwa.
 2. Informacja o skali i warunkach zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego.
 3. Sprawy organizacyjne.
 • Informacja o podjęciu współpracy z NOT w Gdańsku
 • Informacja o zasadach współpracy z PIP w Gdańsku
 • Zasady przygotowania planu pracy Zespołu/ WRDS na rok 2020.

 

Do WRDS w dniu 2 października wpłynęło pismo pani Bożenny Kawalec-Pietrenko Prezesa Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, dotyczące przyjęcia współpracy WRDS z NOT w Gdańsku.

 

W dniach 3-4 października 2019 r. odbyły się warsztaty pn. „Wyzwania strategiczne województwa pomorskiego w zakresie innowacyjnego transportu”, w których udział wzięli pan Włodzimierz Szordykowski Sekretarz WRDS oraz pani Agnieszka Grabowska pracownik biura. Warsztaty zorganizowane zostały przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w którego strukturach jest biuro WRDS w Gdańsku.

 

7 października 2019 r. – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał do pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury pismo przewodnie wraz ze stanowiskiem w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego.

 

W tym samym terminie Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał pisma przewodnie wraz ze stanowiskiem w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim, do:

 1. Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska, Prezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;
 2. Pana Jacka Karnowskiego Prezydenta Miasta Sopotu, Wiceprezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot;
 3. Pana Wojciecha Szczurka Prezydenta Gdyni, Wiceprezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot;
 4. Pana Michała Glasera Dyrektora Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;
 5. Pani dr hab. Iwony Sagan, prof. UG, Kierownika Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 6. Pana Bogdana Borusewicza Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pana Marcina Horały Szefa Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Pana Sławomira Neumanna Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

8 października 2019 r. posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Spotkanie odbyło się zgodnie z zaproponowanym porządkiem:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 24 października 2019 r. na temat aktualnych problemów w pomorskiej służbie zdrowia.
 2. Analiza aktywności członków zespołów roboczych WRDS w Gdańsku.
 3. Rozpatrzenie pisma przewodniczącego zespołu roboczego ds. społecznych pana Franciszka Potulskiego.
 4. Sprawy wniesione.
 • Informacja na temat procedowania projektu stanowiska dotyczącego zapowiadanych zmian w sprawie zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS oraz trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.
 • Informacja na temat realizacji budżetu WRDS w Gdańsku na 2019 r.

 

8 października 2019 r.

 1.  do WRDS wpłynął wniosek pana Macieja Dobrzynieckiego Kanclerza Loży Gdańskiej BCC, Wiceprezesa Zarządu Business Centre Club, dotyczący zmiany przedstawiciela w zespole roboczym ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku. Zgłoszono pana Romana Walasińskiego Prezesa Zarządu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.
 2. Przewodniczący zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS przekazał pismo do:
 • pana Wiesława Szajdy Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie dokonania zmiany przedstawiciela organizacji Związku Rzemiosła Polskiego w  zespole,
 • pana Macieja Dobrzynieckiego Kanclerza Loży Gdańskiej BCC, Wiceprezesa Zarządu Business Centre Club w sprawie zmiany przedstawiciela organizacji Business Centre Club w zespole.

 

9 października 2019 r.

 1. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazał pani Dorocie Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie dokumenty przyjęte podczas ostatniego posiedzenia plenarnego:
 • Informację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. dotycząca cyberbezpieczeństwa.
 • Uchwałę nr 25 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. dotycząca zapobiegania cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych.
 • Uchwałę nr 26 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego.
 • Uchwałę nr 27 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim.
 1. Do pana Jana Zarębskiego reprezentanta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej przekazano pisma:
 • pana Franciszka Potulskiego Przewodniczącego zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w sprawie powołania przedstawiciela organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w pracach zespołu.
 • Pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku w sprawie zmiany przedstawiciela organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w zespole.
 1. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku przekazała pisma dotyczące obchodów setnej rocznicy powołania Akademickiego Związku Sportowego na Politechnice w Gdańsku do:
 • Pani Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska
 • Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego

 

10 października 2019 r. – wpłynął wniosek pana Macieja Dobrzynieckiego Kanclerza Loży Gdańskiej BCC, Wiceprezesa Zarządu Business Centre Club dotyczący zmiany przedstawiciela w zespole roboczym ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku. Zgłoszono pana Rafała Frączka Prezesa Zarządu EKO-KONSULT Sp. z o.o.

 

11 października 2019 r.  – wpłynęło zaproszenie do udziału w spotkaniu podsumowującym badanie delfickie, które zostało zrealizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach prac przygotowawczych nad prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Udział w spotkaniu wezmą:

 1. Pani dr Anna Pawłowska, Kierownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
 2. Pan Franciszek Potulski, Przewodniczący Zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

 

15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku

Zespół podczas spotkania omówił poniższe tematy:

 1. Przygotowanie materiałów na posiedzenie WRDS w Gdańsku zaplanowane na dzień 24 października br. nt. „Aktualne problemy w pomorskiej służbie zdrowia.”
 2. Omówienie propozycji tematów do planu pracy na 2020 rok.
 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

Zgodnie z wnioskiem Forum Związków Zawodowych, Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wystosowało pismo do:

 1. Pani SSR Elżbiety Nawara Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni,
 2. Pana SSO Rafała Terleckiego Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, z prośbą o informację na temat likwidacji Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Gdyni.

 

16 października 2019 r.  

 1. Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazał do biura program spotkania podsumowującego badanie delfickie, informacje o zasadach zwrotu kosztów przejazdu na spotkanie oraz wniosek o zwrot kosztów przejazdu na spotkanie.
 2. Do członków WRDS i członków zespołów roboczych ds. ochrony zdrowia oraz ds. bezpieczeństwa przesłano zaproszenie na konferencję pt. „NA RATUNEK ODDZIAŁOM RATUNKOWYM!” wraz z programem. Spotkanie odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 10.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.
 3. Do członków WRDS oraz członków zespołu ds. społecznych przesłano zaproszenie na szkolenie pn. „Od identyfikacji do pomocy. Współpraca instytucjonalna i rola pracownika socjalnego w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi”, które odbyło się 18 października 2019 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

W dniach 17-18 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla mediatorów pn. „Warsztat mediatora – prawo pracy”, w którym udział wziął pan Włodzimierz Szordykowski Sekretarz WRDS w Gdańsku.

 

18 października 2019 r. – do biura WRDS wpłynęło pismo od pani Anny Czarneckiej Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, adresowane na pana Dariusza Drelicha Wojewodę Pomorskiego, z podziękowaniami za współpracę dla Pana Franciszka Potulskiego Przewodniczącego zespołu roboczego ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

21 października 2019 r.

 1. Pan Ireneusz Szweda członek zespołu roboczego ds. gospodarczych przekazał uwagi dotyczące procedury przygotowania projektów stanowisk w sprawach:
 • zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS,
 • trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.

 

 1. Do Przewodniczącego zespołu roboczego ds. gospodarczych przesłano pismo dr inż. Jana Bogusławskiego Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, dotyczące oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego.
 2. Do członków WRDS przesłano m.in. pisma otrzymane od pani Anety Pawłowskiej Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku.
 • Odpowiedź w sprawie dotyczącej sytuacji inspektorów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy,
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii ilości zasiłków macierzyńskich wypłaconych osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

 

24 października 2019 r. XXXVIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

 Rada obradowała zgodnie z poniższym porządkiem posiedzenia:

 1. Aktualne problemy w pomorskiej służbie zdrowia.
 2. Projekty uchwał Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczące zapowiadanych zmian w sprawie:
 • zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS
 • trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.

 

Przyjęto:

 1. W drodze głosowania korespondencyjnego uchwałę nr 28 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 24 października dotyczącą aktualnych problemów w pomorskiej służbie zdrowia.

 

29 października 2019 r. – do biura WRDS wpłynęło pismo pani Joanny Witkowskiej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, z prośbą o przesunięcie terminu opiniowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020.

 

31 października 2019 r. – do członków Prezydium przekazano odpowiedź pani Elżbiety Nawary Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni na pismo w sprawie likwidacji Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Gdyni.

 

4 listopada 2019 r. – do członków Rady przesłano pismo pana Andrzeja Bittel Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczące uchwały nr 26 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego.

 

6 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Informacja o wynikach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej warunków pracy nauczycieli w szkołach publicznych.
 2. Zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy Zatrudnienia na przykładzie gospodarki morskiej i budownictwa – projekt stanowiska na posiedzenie WRDS w dniu 28 listopada br.
 3. Sprawy organizacyjne, w tym informacja o zakresie tematyki do planu pracy Zespołu i WRDS na rok 2020.

 

6 listopada 2019 r.

 1. Pismo pana Zbigniewa Canowieckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku wraz z uchwałą dotyczącą aktualnych problemów w pomorskiej służbie zdrowia, przekazano do:
 • Pana Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia,
 • Pana Adama Niedzielskiego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Pani Elżbiety Rucińskiej – Kulesz, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 1. Uchwałę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczącą aktualnych problemów w pomorskiej służbie zdrowia, przekazano do pani Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.
 2. Do członków Prezydium przekazano odpowiedź pana Rafała Terleckiego Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku na pismo w sprawie likwidacji Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Gdyni.
 3. Do biura WRDS wpłynęło stanowisko z dnia 09.09.2019 r. Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ: Solidarność” w DCT Gdańsk S.A.
 4. Do biura WRDS wpłynęła prośba Pana Wiesława Szajdy Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej o odwołanie Pana Dyrektora Dariusz Gobisa z funkcji członka Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku oraz o powołanie w jego miejsce pana Tadeusza Cygerta, Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

12 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku, podczas którego:

Prezydium obradowało zgodnie z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Omówiono przygotowania do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 28 listopada 2019 r. w tematach:
 • Zatrudnianie pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy Zatrudnienia na przykładzie gospodarki morskiej i budownictwa.
 • Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 – zaopiniowanie projektu.
 1. Przedstawiono wyniki głosowania korespondencyjnego uchwał WRDS dotyczących:
 • aktualnych problemów w pomorskiej służbie zdrowia,
 • zapowiadanych zmian w sprawie zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS,
 • trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.
 1. Zgłaszano propozycje tematów do planu pracy Rady na 2020 r.

 

14 listopada 2019 r. – do biura wpłynęła informacja od pani Alicji Kinczewskiej – Dybek Przewodniczącej zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku o wyznaczeniu pana Józefa Partyki na koordynatora ds. filmów (spotów) instruktażowych dotyczących bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

W dniach 19-20 listopada 2019 r. – odbyło się szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym udział wzięli pan Włodzimierz Szordykowski Sekretarz WRDS oraz pani Agnieszka Grabowska pracownik biura.

 

21 listopada 2019 r. – do członków Rady przekazano zaproszenie na Galę Jubileuszową z okazji
85-lecia powołania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

25 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds. gospodarczych WRDS w Gdańsku

Zespół omówił podczas spotkania poniższe tematy:

 1. Ocena funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.
 2. Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Rady oraz Zespołu na 2020 rok.
 3. Sprawy wniesione.

 

26 listopada 2019 r. – do biura wpłynęło pismo pani Joanny Witkowskiej, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z prośbą o zaopiniowanie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2020 na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 grudnia 2019 r.

 

27 listopada 2019 r. – do członków Rady oraz członków zespołów roboczych przesłano zaproszenie na inaugurację projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, która odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 – 15.15 w So!Salsa w Gdańsku, ul. Elektryków 1.

 

28 listopada 2019 r. XXXIX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Porządek posiedzenia plenarnego były poniższe tematy:

 1. Informacja na temat realizacji uchwały nr 25 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. dotyczącej zapobiegania cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych.
 2. Zatrudnienie pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy na przykładzie gospodarki morskiej i budownictwa.
 3. Projekty uchwał WRDS w Gdańsku nieprzyjęte podczas głosowania korespondencyjnego, dotyczące:
 • zapowiadanych zmian w sprawie zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS,
 • trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.

 

29 listopada 2019 r.

 1. do członków Rady oraz Zespołów roboczych przekazano zaproszenie na uroczystą Galę podsumowującą kampanię Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. #Realnerealizacje. Gala podsumowująca odbyła się 6 grudnia br. o godz. 11:00 w sali „Niebo Polskie” przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.
 2. do członków Rady oraz Zespołów roboczych przekazano do wiadomości i wykorzystania informację miesięczną o rynku pracy województwa pomorskiego.

 

2 grudnia 2019 r. – do pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego przesyłano pismo pana Krzysztofa Dośli Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie pokrycia kosztów ekspertyzy związanej z realizacją uchwały nr 25 WRDS w Gdańsku dotyczącej zapobiegania cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

 

4 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku

Zespół podczas obrad omówił tematy:

 1. Sytuacja pracowników administracji i obsługi szkolnej (w tym problem niskich płac na niektórych stanowiskach w zależności od organu prowadzącego).
 2. Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 – zaopiniowanie projektu.
 3. Sprawozdanie z działalności zespołu w roku 2019 i plan pracy na rok 2020.

 

4 grudnia 2019 r. – do członków Zespołu ds. gospodarczych przesyłano do akceptacji, projekt stanowiska w sprawie oceny funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.

 

10 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS w Gdańsku

Prezydium podczas posiedzenia obradowało w sprawach:

 1. Omówienie przygotowań do posiedzenia WRDS w Gdańsku zaplanowanego na dzień 19 grudnia 2019 r. w tematach:
 • Ocena funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.
 • Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 – zaopiniowanie projektu.
 • Podsumowanie czwartej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS stronie samorządowej.
 • Propozycje do planu pracy WRDS na rok 2020.
 1. Sprawy wniesione.
 • Zmiany w składzie osobowym zespołów roboczych WRDS w Gdańsku. (Projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku zmieniający uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku).
 • Projekt stanowiska Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.
 • Podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania projektów uchwał WRDS dotyczących:
 • zapowiadanych zmian w sprawie zniesienia limitu wynagrodzenia obciążonego składkami ZUS,
 • trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej
 • Podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania projektu uchwały dotyczącej Zatrudniania pracowników za pośrednictwem Agencji Pracy na przykładzie gospodarki morskiej i budownictwa.
 • Informacja na temat propozycji zmiany terminu posiedzenia WRDS.

 

Przyjęto:

 1. Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A.

 

10 grudnia 2019 r. – do członków Rady, członków Zespołu ds. ochrony zdrowia oraz pana  Dariusza Kostrzewy Prezesa Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. przesyłano odpowiedź pani Elżbiety Rucińskiej – Kulesz Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na pismo w sprawie wydania promesy kontraktu od 2020 roku w zakresie bezinwazyjnego leczenia guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu z zastosowaniem aparatu Gamma Knife dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 

11 grudnia 2019 r. Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie przejęcia Grupy Energa SA przez PKN Orlen S.A. rozesłano do:

 1. Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego PKN Orlen
 2. Pana Grzegorza Ksepko Prezesa Zarządu Energa SA
 3. Pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego
 4. Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego
 5. Pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego
 6. Mediów.

 

13 grudnia 2019 r. opinię zespołu roboczego ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 6 listopada 2019 r. dotyczącą propozycji zmian legislacyjnych, które przyczyniłyby się do większej skuteczności egzekwowania prawa przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy w zakresie dotyczącym gospodarki morskiej i budownictwa w aspekcie zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej i wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, przekazano do:

 1. Pana Mariusza Pokrzywinskiego Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku,
 2. Pani Joanny Witkowskiej Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
 3. Pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego,
 4. Pana Adama Liszczewskiego Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego.

 

13 grudnia 2019 r. – do pana nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wysłano pismo z prośbą o udzielenie nieodpłatnej licencji upoważniającej Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Gdańsku do rozpowszechniania filmów dotyczących przekazywania pieniędzy osobom nieznanym. 

 

16 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku

Podczas posiedzenia zespół omówił poniższe tematy:

 1. Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Rady oraz Zespołu na 2020 rok.
 2. Informacja na temat realizacji uchwały nr 25 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 26 września 2019 r. dotycząca zapobiegania cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych.
 3. Sprawy wniesione.

 

19 grudnia 2019 r. XL posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Rada omówiła następujące tematy:

 1. Ocena funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji.
 2. Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 – zaopiniowanie projektu.
 3. Zmiany w składzie osobowym zespołów roboczych WRDS w Gdańsku.

Projekt uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku zmieniający uchwałę nr 3 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

 1. Głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej.
 2. Propozycje do planu pracy WRDS na rok 2020.
 3. Podsumowanie czwartej rocznej kadencji i przekazanie przewodnictwa WRDS stronie samorządowej.

 

Uwagi i wnioski z działalności WRDS w Gdańsku w 2019 roku.

 1. Duża aktywność WRDS, jej prezydium oraz zespołów roboczych.
 2. Wyróżniający się i w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najbardziej aktywny WRDS w Polsce.
 3. Szeroki zakres omawianych tematów, zwłaszcza ze sfery społecznej (m.in. problemy oświaty i edukacji, zdrowia, opieki społecznej, sprawy pracownicze, w tym zatrudniania obcokrajowców oraz bezpieczeństwa pracy, a także zmiany prawa i jakość funkcjonowania administracji publicznej).
 4. Podejmowanie tematów gospodarczych o dużym znaczeniu dla regionu (m.in. gospodarka morska, przemysł portowy, łączenie Grupy Lotos z Orlenem, likwidacja Słupskiego Oddziału ENERGI, konkurencyjności regionu, w tym innowacji i inteligentnych specjalizacji).
 5. Problemy bezpieczeństwa mieszkańców, ratownictwo medyczne i zagrożenia cybernetyczne, w tym osób starszych oraz dzieci i młodzieży, a także Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
 6. Bardzo dobra współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym zwłaszcza Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komendą Wojewódzką Policji, Urzędem Kontroli Skarbowej, Narodowym Funduszem Zdrowia.
 7. Dobry klimat wewnątrz WRDS, dobra współpraca i dążenie do konsensusu, pomimo występujących różnic politycznych i interesów środowiskowych.
 8. Dobra współpraca z WRDS – ami w Polsce oraz MRPiPS.
 9. Wątpliwości i brak satysfakcji członków WRDS w zakresie skuteczności naszych działań.
 10. Brak konsultacji z WRDS-mi proponowanych zmian w prawie, zwłaszcza istotnych dla stron dialogu społecznego.
 11. Niedosyt w zakresie zainteresowania zgłaszanymi problemami RDS oraz poszczególnych resortów Rządu RP (np. zlekceważenie zaproszenia na organizowaną przez nas konferencję poświęconą dostępności do portów morskich Gdańska i Gdyni ze strony Ministerstwa Infrastruktury).
 12. Problemy wewnętrzne WRDS z aktywnością przedstawicieli stron dialogu w pracach Rady oraz jej zespołów, co czasami skutkuje brakiem niezbędnego quorum do podejmowania uchwał podczas posiedzeń plenarnych.
 13. W rozmowach powraca problem częstotliwości spotkań Rady oraz ilości zgłaszanych tematów do planu pracy. Zastanowienia wymaga wprowadzanie do planu pracy tematów wykraczających poza ustawowe zadania WRDS. Zgodnie z art. 42 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa oraz w sprawach przekazanych przez RDS. Marszałek Województwa przedstawia też stronie pracowników i stronie pracodawców do zaopiniowania projekty strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdania z ich realizacji. Unikać należy też sytuacji, w których w posiedzeniu plenarnym uczestniczą zaproszeni goście, bez względu na ich rangę, pozostający do końca posiedzenia, natomiast członkowie Rady stopniowo wychodzą.