Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin w Gdańsku

Spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin w Gdańsku

W ramach projektu „ Kooperacja efektywna i skuteczna" organizowane jest spotkanie konsultacyjne dla osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin. Spotkanie odbędzie się 20 listopada br. w Gdańsku.

Program spotkania
20 listopada 2018 r.

Hotel Dal, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk

10:00 -10:10 Przywitanie uczestników spotkania

10:10-10:25 Prezentacja ROPS – rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w systemie wspierania rodziny

10:25-10:40 Prezentacja na temat  projektu  „Kooperacja-efektywna i skuteczna” 

10:40-11:10 Praktyk jako ekspert i badacz – doświadczenia Polskie i zagraniczne

11:15-11:35 Przerwa kawowa

11:35-13:00 Blok edukacyjno – szkoleniowy

  1. Uwarunkowania efektywnej współpracy instytucji w świetle badań
  2. Od kooperacji do integracji – czyli jak budować system wsparcia rodziny
  3. Familiocentryzm – rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-14:30 Blok konsultacyjny

Konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi oparte o technikę koła przypadków (study circle).
Uczestnicy otrzymają materiały prezentujące trzy różne modele wsparcia rodziny na poziomie gminy. Modele są skonstruowane na podstawie analizy materiałów wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne.

14:30-15:00 Obiad

Osoby chętne prosimy o przesyłanie formularza na e-mail j.kudlak@pomorskie.eu

Do pobrania:
Formularz

Projekt pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.