Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/76c68029-b1b1-4f91-bf0a-c276bfa31901-scaled.jpg Spotkanie kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z Pomorza

Spotkanie kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z Pomorza

 

Wśród wystąpień jakie mieli okazję wysłuchać dyrektorzy pomorskich PCPRów była m.in. prezentacja Pani Agnieszki Zabłockiej, z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsk, pt.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim”.

Innymi punktami obrad były: Realizacja zadań Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – nadzorcze rekomendacje wojewody pomorskiego. Temat ten w swoim wystąpieniu zaprezentowała Pani Katarzyna Stanulewicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. System orzekania o niepełnosprawności a jego proces doskonalenia. Kwestię tą w swoim wystąpieniu poruszyła Pani Wiesława Dudziak Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Projektowane zmiany pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na rok 2019, zaprezentował natomiast Dariusz Majorek Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Galeria zdjęć, Fot.:  Joanna Schroeder, Odział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych